Adaptarea Agendei 2030 la contextul Republicii Moldova

Agenda de Dezvoltare Durabilă 2030 este foarte complexă, cuprinzând 17 obiective generale și 169 de obiective specifi ce care includ toate aspectele-cheie ale dezvoltării: (i) economice, (ii) sociale și (iii) de mediu. În acest mod, Agenda 2030 a fost concepută astfel încât să cuprindă prioritățile și particularitățile fiecărei țări. Prin urmare, după ce a fost adoptată la nivel mondial, Agenda necesită a fi adaptată la contextul specific al fi ecărei țări (naționalizată) pentru a o face semnificativă, fezabilă și eficientă.

Publicat de
RCO