Oficiul Coordonatorului Rezident al Organizației Națiunilor Unite

Oficiul Coordonatorului Rezident al Organizației Națiunilor Unite (ONU) este responsabil de coordonarea eforturilor Echipei de Țară a Națiunilor Unite, ce activează în Moldova, pentru a asigura oferirea unei asistențe eficiente și efective pentru accelerarea dezvoltării țării în corespundere cu Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă. 

În același timp, Oficiul Coordonatorului Rezident conduce procesul de consultare cu Guvernul și alte instituții de stat pentru a defini și coordona susținerea oferită de ONU priorităților de dezvoltare ale Guvernului.

Coordonatorul Rezident ONU, într-o țară, este reprezentatul oficial al Secretarului General și urmărește să unească agențiile ONU rezidente și nerezidente, fondurile și programele cu scopul de a îmbunătăți eficiența  și eficacitatea activităților la nivel de țară, dedicate atingerii rezultatelor, inclusiv prin intermediul Cadrul de Cooperare pentru Dezvoltare Durabilă al Organizației Națiunilor Unite 2023-2027.

În Republica Moldova, Oficiul Coordonatorului Rezident ONU este format dintr-o echipă de 15 specialiști locali și internaționali, care  este condusă de Coordonatorul Rezident, Simon Springett.

Photo: © RCO Moldova

Oficiul are cinci funcții cheie:

  1. Planificarea Strategică
  2. Economia
  3. Parteneriatele și finanțarea dezvoltării
  4. Managementul datelor și rezultatelor și raportarea
  5. Comunicarea și advocacy

Coordonatorul Rezident ONU

Simon Springett și-a încheiat mandatul de Coordonator Rezident al ONU în Moldova la 31 mai 2024. 

În perioada 1 iunie - 23 august 2024, Coordonator Rezident interimar al ONU și Oficial Desemnat interimar va fi după cum urmează:
- dna Bea Ferenci, Coordonatoare Oficiului ONU pentru Drepturile Omului, în perioada 20 mai - 17 iunie 2024,
- dna Miljana Grbic, Reprezentanta Organizației Mondiale a Sănătății, în perioada 18 iunie – 31 iulie 2024,
- dna Dominika Stojanoska, Reprezentanta de țară UN Women, în perioada 01 august – 23 august 2024.