Obiectiv de Dezvoltare Durabilă 1

Fără sărăcie

Eliminarea sărăciei în toate formele sale, pretutindeni.

1
Entități
UNCTAD
UNDP
UNICEF

Amplasarea acțiunilor noastre cheie cu privire la acest Obiectiv de Dezvoltare Durabilă