Obiectiv de Dezvoltare Durabilă 5

Egalitate de gen

Realizarea egalității de gen și abilitarea tuturor femeilor și fetelor.

5
Entități
ILO
IOM
OHCHR
UNDP
UNFPA
UNICEF
WHO

Amplasarea acțiunilor noastre cheie cu privire la acest Obiectiv de Dezvoltare Durabilă