Obiectiv de Dezvoltare Durabilă 11

Orașe și comunități durabile

Asigurarea integrării orașelor și așezărilor umane, în condiții de siguranță, reziliență și durabilitate.

11
Entități
UNDP
UNECE

Amplasarea acțiunilor noastre cheie cu privire la acest Obiectiv de Dezvoltare Durabilă