Obiectiv de Dezvoltare Durabilă 7

Energie accesibilă și curată

Asigurarea accesului tuturor persoanelor la energie accesibilă, fiabilă, durabilă și modernă.

7
Entități
UNDP

Amplasarea acțiunilor noastre cheie cu privire la acest Obiectiv de Dezvoltare Durabilă