Activitățile noastre dedicate realizării Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă în Moldova

Cum ONU susține realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă în Moldova

Echipa de Țară ONU în Moldova sprijină Guvernul și cetățenii săi în implementarea priorităților de dezvoltare și atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. Prin Cadrul de Cooperare pentru Dezvoltare Durabilă, Națiunile Unite în Moldova oferă suport pentru promovarea drepturilor omului și a egalității de gen, consolidarea capacităților instituționale și de guvernare, îmbunătățirea accesului la muncă decentă și îmbunătățirea serviciilor și infrastructurii locale, îmbunătățirea calității educației, a serviciilor de sănătate și a asistenței sociale și promovarea dezvoltării rezistente la schimbările climatice, fără a lăsa pe nimeni în urmă.

Activitățile noastre dedicate realizării Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă în Moldova

În septembrie 2015, Republica Moldova, alături de 192 de state membre ale Națiunilor Unite, s-a angajat să implementeze Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, care reprezintă un plan comun pentru pace și prosperitate pentru oameni și planetă, în prezent și viitor, axată pe 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD). Atât Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova Europeană 2030” (SND) cât și Planul de Acțiuni al Guvernului „Construim Moldova Europeană”, care descriu viziunea strategică de dezvoltare a țării pe termen scurt, mediu și lung, adaptează prioritățile, obiectivele, indicatorii și angajamentele internaționale asumate de către Republica Moldova, inclusiv în cadrul Agendei 20230 pentru Dezvoltare Durabilă, la contextul național. Obiectivele de Dezvoltare Durabilă sunt monitorizate și evaluate de Echipa de Țară a Națiunilor Unite în cadrul rapoartele anuale ONU privind rezultatele țării elaborate în coordonare cu Guvernul. Începând cu anul 2022, Guvernul s-a angajat să monitorizeze și să raporteze anual privind nivelul de realizare a ODD-urilor în țară, ceea ce permite statului să facă intervențiile necesare pentru a ajusta și/sau accelera ritmul implementării ODD-urilor.