Activitățile noastre dedicate realizării Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă în Moldova

Cum ONU susține realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă în Moldova

Națiunile Unite (ONU) în Republica Moldova și Guvernul au semnat Cadrul de Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă 2018-2022 care se focusează pe (i) guvernarea, drepturile omului și egalitatea de gen; (ii) creșterea economică durabilă, incluzivă și echitabilă; (iii) durabilitatea și reziliența mediului înconjurător; și (iv) dezvoltarea socială incluzivă și echitabilă. În anul 2017 Națiunile Unite din Moldova în parteneriat cu Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) au susținut Guvernul în evaluarea Strategiei Naționale de Dezvoltare a Moldovei 2020 și dezvoltarea un nou document de referință ”Moldova 2030”, care este complet aliniat la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă și Acordului de Asociere cu UE.

Activitățile noastre dedicate realizării Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă în Moldova

ONU în Moldova este un partener cheie care susține procesul de naționalizare și implementare al Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă(SDG) în Moldova. Guvernul s-a angajat să realizeze ODD-urile, iar cu suportul ONU, Cancelaria de Stat a Moldovei a desfășurat consultări externe în format extins privind Agenda 2030 și aplicarea acesteia la contextul local. Raportul de naționalizare al ODD-urilor ”Adaptarea Agendei 2030 privind Dezvoltarea Durabilă la contextul Republicii Moldova” a fost prezentat Consiliului de Coordonare pentru Dezvoltare Durabilă și aprobat de membrii acestuia la 4 iulie 2017.