Obiectiv de Dezvoltare Durabilă 8

Muncă decentă și creștere economică

Promovarea creșterii economice incluzive și durabile, ocupării integrale și productive a forței de muncă și a muncii decente pentru toate persoanele.

8
Entități
FAO
ILO
IOM
ITC
UNCTAD
UNDP
UNECE
UNICEF
WHO

Amplasarea acțiunilor noastre cheie cu privire la acest Obiectiv de Dezvoltare Durabilă