Obiectiv de Dezvoltare Durabilă 16

Pace, justiție și instituții puternice

Promovarea unor societăți pașnice și favorabile incluziunii pentru o dezvoltare durabilă, asigurarea accesului la justiție pentru toți și crearea unor instituții eficiente, responsabile și incluzive la toate nivelurile.

16
Entități
IOM
OHCHR
UNDP
UNFPA
UNHCR
UNICEF
WHO

Amplasarea acțiunilor noastre cheie cu privire la acest Obiectiv de Dezvoltare Durabilă