Obiectiv de Dezvoltare Durabilă 3

Sănătate și stare de bine

Asigurarea sănătății și promovarea stării de bine pentru toți, la toate vârstele.

3
Entități
IAEA
UNAIDS
UNDP
UNECE
UNFPA
UNICEF
UNODC
WHO

Amplasarea acțiunilor noastre cheie cu privire la acest Obiectiv de Dezvoltare Durabilă