Obiectiv de Dezvoltare Durabilă 15

Viață pe pământ

Protejarea, restabilirea și promovarea utilizării durabile a ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării și stoparea degradării terenurilor și pierderii biodiversității.

15
Entități
FAO
IAEA
UNDP

Amplasarea acțiunilor noastre cheie cu privire la acest Obiectiv de Dezvoltare Durabilă