Obiectiv de Dezvoltare Durabilă 4

Educație de calitate

Asigurarea unei educații calitative, incluzive și echitabile și promovarea oportunităților de învățare continuă pentru toți.

4
Entități
ILO
IOM
OHCHR
UNDP
UNFPA
UNICEF

Amplasarea acțiunilor noastre cheie cu privire la acest Obiectiv de Dezvoltare Durabilă