Obiectiv de Dezvoltare Durabilă 2

Zero foame

Eradicarea foamei, asigurarea securității alimentare și îmbunătățirea nutriției, precum și promovarea agriculturii durabile.

2
Entități
FAO
UNDP
WHO

Amplasarea acțiunilor noastre cheie cu privire la acest Obiectiv de Dezvoltare Durabilă