ONU în Moldova

Photo: © UNDP Moldova

Republica Moldova a aderat la ONU în anul 1992. De atunci, Organizaţia Naţiunilor Unite sprijină Republica Moldova în atingerea obiectivelor sale de dezvoltare majore şi în îndeplinirea viziunii sale, şi anume cea de a deveni o ţară europeană modernă şi prosperă.

Astăzi, peste douăzeci de agenţii rezidente şi nerezidente ale ONU, fonduri şi programe activează pe teritoriul Republicii Moldova.

În vederea asigurării unei coerenţe programatice între diferite entităţi ale ONU, misiunea ONU în Republica Moldova a adoptat modelul Delivering as One („Unitate în Acțiune”) care se bazează pe un cadru de parteneriat comun ce stabileşte priorităţi pe o perioadă de 5 ani, un cadru bugetar unic, un model eficient de mobilizare a resurselor complementare, precum şi o practică comună de desfăşurare a activităţilor.

Photo: © UNDP Moldova

Repere 

Realizări

Activitățile noastre dedicate realizării Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă în Moldova

ONU în Moldova este un partener cheie care susține procesul de naționalizare și implementare al Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă(SDG) în Moldova. Guvernul s-a angajat să realizeze ODD-urile, iar cu suportul ONU, Cancelaria de Stat a Moldovei a desfășurat consultări externe în format extins privind Agenda 2030 și aplicarea acesteia la contextul local. Raportul de naționalizare al ODD-urilor ”Adaptarea Agendei 2030 privind Dezvoltarea Durabilă la contextul Republicii Moldova” a fost prezentat Consiliului de Coordonare pentru Dezvoltare Durabilă și aprobat de membrii acestuia la 4 iulie 2017.