Organizația Națiunilor Unite (ONU) în Moldova

Photo: © UNDP Moldova

Republica Moldova a aderat la Organizația Națiunilor Unite (ONU) la 2 martie 1992. De atunci, sistemul Națiunilor Unite sprijină Republica Moldova în atingerea obiectivelor sale majore de dezvoltare și în îndeplinirea viziunii sale de a deveni o țară europeană prosperă și modernă.

Astăzi, în Moldova activează peste douăzeci de agenții, fonduri și programe specializate ONU rezidente și nerezidente.

Pentru a asigura coerența programatică între entitățile ONU, Echipa de Țară ONU a elaborat și semnat cu Guvernul Republicii Moldova, Cadrul de Cooperare pentru Dezvoltare Durabilă 2023-2027. Viziunea sa globală este de a realiza o țară în care oamenii își doresc să trăiască, exercitându-și pe deplin drepturile omului și bucurându-se de o calitate mai bună a vieții într-o societate mai incluzivă și mai rezistentă.

Recunoscând complexitatea contextului de dezvoltare națională, Organizația Națiunilor Unite și Guvernul Republicii Moldova au definit următoarele patru priorități strategice:

(1) Instituții echitabile și favorabile incluziunii și oportunități egale pentru dezvoltarea umană;

(2) Guvernare participativă și coeziune socială;

(3) Prosperitate partajată sporită într-o economie durabilă;

(4) Dezvoltare ecologică, comunități durabile și rezistență la dezastre și schimbările climatice.

Photo: © UNDP Moldova

Repere 

Realizări

Activitățile noastre dedicate realizării Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă în Moldova

ONU în Moldova este un partener cheie care susține procesul de naționalizare și implementare al Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă(SDG) în Moldova. Guvernul s-a angajat să realizeze ODD-urile, iar cu suportul ONU, Cancelaria de Stat a Moldovei a desfășurat consultări externe în format extins privind Agenda 2030 și aplicarea acesteia la contextul local. Raportul de naționalizare al ODD-urilor ”Adaptarea Agendei 2030 privind Dezvoltarea Durabilă la contextul Republicii Moldova” a fost prezentat Consiliului de Coordonare pentru Dezvoltare Durabilă și aprobat de membrii acestuia la 4 iulie 2017.