Organizația Națiunilor Unite (ONU) în Moldova

Photo: © UNDP Moldova

Republica Moldova a aderat la Organizația Națiunilor Unite (ONU) la 2 martie 1992. De atunci, sistemul Națiunilor Unite sprijină Republica Moldova în atingerea obiectivelor sale majore de dezvoltare și în îndeplinirea viziunii sale de a deveni o țară europeană prosperă și modernă.

Astăzi, în Moldova activează peste douăzeci de agenții, fonduri și programe specializate ONU rezidente și nerezidente.

Pentru a asigura coerența programatică între entitățile ONU, Echipa de Țară ONU a elaborat și semnat cu Guvernul Republicii Moldova, Cadrul de Cooperare pentru Dezvoltare Durabilă 2023-2027. Viziunea sa globală este de a realiza o țară în care oamenii își doresc să trăiască, exercitându-și pe deplin drepturile omului și bucurându-se de o calitate mai bună a vieții într-o societate mai incluzivă și mai rezistentă.

Recunoscând complexitatea contextului de dezvoltare națională, Organizația Națiunilor Unite și Guvernul Republicii Moldova au definit următoarele patru priorități strategice:

(1) Instituții echitabile și favorabile incluziunii și oportunități egale pentru dezvoltarea umană;

(2) Guvernare participativă și coeziune socială;

(3) Prosperitate partajată sporită într-o economie durabilă;

(4) Dezvoltare ecologică, comunități durabile și rezistență la dezastre și schimbările climatice.

 

Activitățile și proiectele comune ONU care contribuie la implementarea Cadrului de Cooperare ONU pentru Dezvoltare Durabilă 2023-2027 pot fi accesate într-un singur loc - platforma de date, UN INFO Moldova

Photo: © UNDP Moldova

Repere 

Realizări

Activitățile noastre dedicate realizării Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă în Moldova

În septembrie 2015, Republica Moldova, alături de 192 de state membre ale Națiunilor Unite, s-a angajat să implementeze Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, care reprezintă un plan comun pentru pace și prosperitate pentru oameni și planetă, în prezent și viitor, axată pe 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD). Atât Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova Europeană 2030” (SND) cât și Planul de Acțiuni al Guvernului „Construim Moldova Europeană”, care descriu viziunea strategică de dezvoltare a țării pe termen scurt, mediu și lung, adaptează prioritățile, obiectivele, indicatorii și angajamentele internaționale asumate de către Republica Moldova, inclusiv în cadrul Agendei 20230 pentru Dezvoltare Durabilă, la contextul național. Obiectivele de Dezvoltare Durabilă sunt monitorizate și evaluate de Echipa de Țară a Națiunilor Unite în cadrul rapoartele anuale ONU privind rezultatele țării elaborate în coordonare cu Guvernul. Începând cu anul 2022, Guvernul s-a angajat să monitorizeze și să raporteze anual privind nivelul de realizare a ODD-urilor în țară, ceea ce permite statului să facă intervențiile necesare pentru a ajusta și/sau accelera ritmul implementării ODD-urilor.