Obiectiv de Dezvoltare Durabilă 9

Industrie, inovație și infrastructură

9
Entități
UNDP
UNIDO

Amplasarea acțiunilor noastre cheie cu privire la acest Obiectiv de Dezvoltare Durabilă