Comunicat de presă

Dialogurile de politici post ENV au drept scop accelerarea Agendei 2030 privind dezvoltarea durabilă

06 aprilie 2021

La 16 iulie, Guvernul Republicii Moldova a prezentat primul Raport de Evaluare Națională Voluntară (ENV) a progresului privind implementarea Agendei 2030 în cadrul Forumului Politic de Nivel Înalt privind Dezvoltarea Durabilă.

Conform Raportului ENV, Republica Moldova a înregistrat un progres notabil de la asumarea angajamentului de a implementa ODD-urile conform Agendei 2030. În particular, un progres semnificativ a fost înregistrat la realizarea ODD-ului 1 (Fără sărăcie), 8 (Muncă decentă și creștere economică), 13 (Acțiunea asupra climei) și 17 (Parteneriate pentru obiective), cu rezultate moderate și mai puțin notabile la realizarea ODD-urilor 2, 3, 5, 7, 9, 11 și respectiv, ODD-urilor 4, 6, 10, 12, 15 și 16.

În acest context, dialogurile în materie de politici au scopul să dezvolte o înțelegere colectivă a problemelor și provocărilor cheie privind modul de realizare a angajamentelor țării pentru dezvoltare, precum și să identifice cele mai bune practici și soluții de accelerare a implementării reformelor și de atenuare a impactului crizei de COVID-19.

„Suntem conștienți de faptul că pentru a aborda provocările complexe și a le transforma în oportunități de dezvoltare durabilă, este nevoie și de un angajament politic puternic, parteneriate durabile și acțiuni determinate la toate nivelurile și din partea tuturor actorilor interesați. Dialogul de politici de astăzi este dedicat inegalităților și inechităților și vizează principiul fundamental al Agendei 2030 – nimeni să nu fie lăsat în urmă în procesul de dezvoltare durabilă.” a menționat Adrian Ermurachi, Secretar general adjunct al Guvernului.

În particular, evenimentele se vor baza pe rezultatele și constatările cheie ale ENV, care au scos în evidență problemele dezvăluite de criza COVID-19. Luând în considerație implicațiile socio-economice ale pandemiei, dialogul în materie de politici va încerca să identifice soluții de politici inovative cu componente structurale, care ar accelera implementarea Agendei 2030 în Moldova și care răspund la noile provocări și realitățile în schimbare din lume.

Urmând concluziile și recomandările primului Raport de Evaluare Națională Voluntară, Cancelaria de Stat s-a angajat să raționalizeze răspunderea instituțiilor Guvernului de a aborda provocările identificate, dar și de a prioritiza implementarea soluțiilor identificate în Planul de Acțiuni al Guvernului.

”Astăzi avem posibilitatea să facem schimb de experiență, inclusiv practici bune, de provocări întâlnite și lecții învățate și să identificăm soluții pentru a consolida eforturile noastre în vederea aplicării diferitor abordări în procesul de guvernare, bazate pe principiul responsabilității, inovației, integrării și colaborării pentru a ne asigura că persoanele vulnerabile și marginalizate din Moldova sunt susținute și nu sunt neglijate.” a subliniat Simon Springett, Coordonator Rezident ONU în Moldova.

Dialogurile în materie de politici vor pune accentul pe domeniile cheie ce necesită suport la dezvoltarea continuă a sustenabilității, cum ar fi: reducerea inegalităților și inechităților - pentru a nu lăsa pe nimeni în urmă în procesul de dezvoltare, digitalizarea și incluziunea, competitivitatea și dezvoltarea economică durabilă, inovația, cercetare și date, schimbarea climatică și problemele legate de mediu, coeziunea socială și finanțarea ODD-urilor, precum și parteneriate pozitive.

În cadrul dialogurilor, participanții ce reprezintă administrațiile publice centrale, comisiile parlamentare, societatea civilă, ONU Moldova și alți parteneri de dezvoltare, precum și reprezentanții sectorului privat vor discuta problemele și provocările cheie cu care se confruntă, punând accentul pe găsirea soluțiilor și a parteneriatelor de dezvoltare pentru dezvoltarea socio-economică durabilă a țării.

Republica Moldova s-a alăturat Agendei 2030 și s-a angajat să implementeze cele 17 ODD-uri prin eforturile combinate ale părților interesate cheie în vederea eliminării tuturor formelor de sărăcie, combaterii inegalităților și abordării schimbărilor climatice și de mediu, asigurându-se că nimeni nu este lăsat în urmă. Începând cu 2017, țara trece prin procesul de naționalizare și adaptare a ODD-urilor la contextul său local.

Dialogurile de politici post ENV sunt organizate de Guvernul Republicii Moldova cu susținere din partea ONU Moldova. Primul dialog în materie de politici dedicat abordării inegalităților pentru a nu lăsa pe nimeni în urmă a avut loc la 6  aprilie 2021.

Dialogurile de politici post ENV au drept scop accelerarea Agendei 2030 privind dezvoltarea durabilă

Cristina David

Cristina David

RCO
Specialistă Comunicare

Agențiile ONU implicate în această acțiune

UN
United Nations