Comunicat de presă

Raportul de țară ONU Moldova privind rezultatele pentru 2020 - rezultate cheie și lecții învățate

27 mai 2021

  • ONU Moldova a lansat Raportul de țară privind rezultatele pentru 2020. Raportul include principalele tendințe de dezvoltare, precum și progresele și rezultatele obținute de Organizația Națiunilor Unite și partenerii săi în sprijinirea Republicii Moldova pentru realizarea priorităților sale naționale și a obiectivelor stabilite în Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă.

ONU Moldova a lansat Raportul de țară privind rezultatele pentru 2020.

Raportul include principalele tendințe de dezvoltare, precum și progresele și rezultatele obținute de Organizația Națiunilor Unite și partenerii săi în sprijinirea Republicii Moldova pentru realizarea priorităților sale naționale și a obiectivelor stabilite în Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă. Documentul identifică, de asemenea, constrângerile cheie și lecțiile învățate în procesul de implementare a Cadrului de Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă (CPDD) pentru anii 2018-2022 și oferă o imagine de ansamblu asupra priorităților și ambițiilor noastre pentru anul 2021.

Potrivit raportului, în 2020, Organizația Națiunilor Unite în Moldova a continuat să sprijine țara în implementarea priorităților sale de dezvoltare și realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD), înregistrând progrese în toate cele patru direcții strategice ale activității sale prin:

  • promovarea drepturilor omului și a egalității de gen și consolidarea capacităților instituționale și de guvernare;
  • îmbunătățirea accesului la muncă decentă și îmbunătățirea serviciilor și infrastructurii locale;
  • îmbunătățirea calității educației, serviciilor de sănătate și asistenței sociale;
  • promovarea dezvoltării reziliente la schimbările climatice.

Organizația Națiunilor Unite a adus o contribuție importantă la eforturile naționale de răspuns și redresare de la COVID-19, sprijinind țara în consolidarea sistemului de sănătate pentru a aborda efectele pandemiei și, de asemenea, asigurarea continuității educației și a serviciilor sociale, oferind în același timp asistență directă pentru unele dintre cele mai vulnerabile grupuri de populație.

În plus, în 2020, Echipa de țară a ONU a oferit sprijin guvernului în pregătirea primei sale Evaluări Naționale Voluntare a progreselor realizate în implementarea ODD-urilor și asistență în revizuirea proiectului Strategiei Naționale de Dezvoltare ”Moldova 2030”, care, odată intrată în vigoare, va servi drept cadru pentru dezvoltarea țării până în 2030.

Au fost asigurate resurse de peste 27 milioane de dolari SUA pentru implementarea planurilor sale de lucru comune pentru 2020, dintre care 73,4% au fost implementate, restul fiind continuate în 2021.

Implementarea efectivă a CPDD ONU 2018-2022 și a Planului pentru Răspuns și Recuperare după COVID19 va rămâne o prioritate pentru Organizația Națiunilor Unite în anul 2021, ca și eforturile depuse pentru a îmbunătăți coerența, eficacitatea și eficiența implementării programelor, operațiunilor și comunicării.

În același timp, în 2021, EȚONU își va îndrepta atenția spre dezvoltarea următorului său cadru de cooperare, care va stabili direcțiile de activitate ale Organizației Națiunilor Unite în țară pentru următorii cinci ani, începând cu 2023.

Notă: Echipa de țară a Organizației Națiunilor Unite (EȚONU) este formată din 24 de reprezentanți ai fondurilor și programelor Organizației Națiunilor Unite, agențiilor specializate și altor entități ale Organizației Națiunilor Unite care activează în Moldova.

Raportul de țară ONU Moldova privind rezultatele pentru 2020 - rezultate cheie și lecții învățate

Cristina David

Cristina David

RCO
Specialistă Comunicare

Agențiile ONU implicate în această acțiune

UN
United Nations