Planul de Acțiune pentru Răspuns și Redresare Socio-Economică COVID-19 al ONU Moldova - versiune actualizată

Ca ofertă imediată de sprijin pentru Republica Moldova, Organizația Națiunilor Unite a elaborat un Plan de răspuns și redresare, cu un orizont de 18 luni (iunie 2020 - decembrie 2021), bazat pe evaluările în curs și pe cadrul Organizației Națiunilor Unite pentru un răspuns socioeconomic imediat la COVID-19. Planul actualizat în cauză a fost revizuit în mod interdisciplinar de partenerii de dezvoltare și funcționarii guvernamentali pentru a asigura o consecutivitate adecvată a priorităților și o coerență generală a politicilor.

Pandemia de COVID-19 este mult mai mult decât o criză a sănătății: ea afectează întreaga Republică Moldova și are un impact asupra aproape tuturor aspectelor vieții sociale și economice. Scopul planului de răspuns și redresare este de a ancora ferm răspunsul socioeconomic la COVID-19 în cadrul planurilor naționale de răspuns la COVID-19 și a planurilor de dezvoltare pe termen lung,

Publicat de
RCO