Comunicat de presă

Raport de program: Peste 41.000 de copii și tineri beneficiază de Programul EU4Moldova

06 martie 2023

 • Rezultatele Programului „EU4Moldova: Regiuni cheie” pentru perioada 2021-2022, la Ungheni și Cahul
Photo: © UNICEF Moldova

Locuitorii din regiunile Cahul și Ungheni, inclusiv peste 41.000 de copii și tineri, beneficiază de servicii calitative în domeniul social, al sănătății și educației, grație Programului „EU4Moldova: Regiuni cheie” (2019-2024), finanțat de Uniunea Europeană (UE) și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF).

Pentru al doilea an consecutiv, datorită acestui program mai mulți copii din localitățile celor două raioane pot merge la grădinițe renovate, echipate conform necesităților lor. La fel, mai mulți copii sunt consultați în centre de sănătate unde se simt în siguranță și unde primesc ajutor medical profesionist.

Tinerii, de asemenea, au posibilitatea să-și facă vocile auzite, implicându-se în luarea deciziilor la nivel local prin elaborarea strategiilor de tineret. Ei participă în activități culturale și sportive, structurează bugete și planuri de acțiuni destinate îmbunătățirii calității vieții în comunitățile din care fac parte. Specialiștii în educație, sănătate și tineret, autoritățile publice centrale (APC) și locale (APL) sunt la fel implicați în acest proces și colaborează eficient pentru a oferi fiecărui copil acces la servicii de calitate și oportunități egale de dezvoltare.

Mai jos sunt enumerate rezultatele obținute pe parcursul celui de-al doilea an de implementare al programului „EU4Moldova: Regiuni cheie”, alături de partenerii de implementare – Institutul Mamei și Copilului, Centrul de Intervenție Timpurie „Voinicel”, Programul Educațional „Pas cu Pas”, Centrul de Informare și Resurse „Pro Bono”:

Asigurarea dreptului la sănătate de calitate pentru fiecăre copil
 • Peste 16.000 de familii au fost ghidate privind dezvoltarea copiilor în primii ani de viață
 • Peste 1000 de părinți au fost informați despre nevoile mamei și ale copilului
 • 400 de lucrători medicali au fost îndrumați cum să comunice și să fie în siguranță în timpul vizitelor la domiciliu
 • 88 de medici de familie au fost instruiți cu privire la supravegherea prenatală a femeilor însărcinate
 • 10 cabinete medicale de dezvoltare a copilului au fost dotate cu mobilier, echipament medical, calculatoare și printere
 • Curricula Colegiilor de Medicină din Cahul și Ungheni a fost evaluată și actualizată privind componenta dedicată creșterii și dezvoltării copilului
Îmbunătățirea serviciilor de intervenție timpurie pentru copiii cu nevoi speciale sau cu risc de dezvoltare
 • 60 de familii cu copii mici cu nevoi speciale sau întârzieri în dezvoltare au beneficiat de sprijin de înaltă calitate, transdisciplinar și metodologic
 • Două echipe multidisciplinare de Intervenție Timpurie în Copilărie (ITC) au inițiat activitatea la Cahul și Ungheni
 • 80 de familii cu copii cu nevoi speciale sau cu risc de dezvoltare au fost consultați online de specialiștii Centrului de Intervenție Timpurie „Voinicel”
 • 40 de medici, psihologi și asistenți sociali au fost ghidați în domeniul intervenției timpurii în copilărie
 • 160 de specialiști medicali și părinți ai copiilor cu întârzieri în dezvoltare și-au îmbunătățit cunoștințele privind dezvoltarea copilului
 • 100 de medici de familie și aproape 300 de asistenți medicali de familie au fost instruiți în evaluarea dezvoltării neuromotorii a copiilor cu vârsta de până la 3 ani, depistarea precoce și stimularea timpurie a dezvoltării copiilor cu tulburări ușoare
Asigurarea accesului la educație și învățământ de calitate pentru fiecare copil
 • Aproape 3000 de specialiști în educație au fost instruiți în aplicarea și promovarea abordării centrate pe copil
 • 18.500 de copii beneficiază de acces îmbunătățit la educație de calitate, grație îmbunătățirii procesului de predare-evaluare și dotării cu materiale educaționale 
 • 15 instruiri, 24 de sesiuni de mentorat și 13 evenimente profesionale au fost organizate pentru dezvoltarea competențelor specialiștilor în educație
 • Două grădinițe au fost renovate și o grădiniță a fost restaurată
 • Peste 750 de copii, inclusiv copii cu nevoi speciale și minorități etnice, beneficiază de condiții mai bune de învățare
 • 13 stații meteo digitale, wireless, dotate cu GPS, procurate pentru scopuri didactice (geografie, ecologie, STEM, fizică, biologie, chimie)
Asigurarea implicării tinerilor în procesele decizionale și promovarea angajamentul civic
 • 2500 de tineri au fost informați despre rolul și activitatea Consiliilor Locale de Tineret și a Consiliilor Elevilor  
 • 2550 de tineri au învățat să lucreze în echipe și să elaboreze planuri de acțiune pentru tineret
 • 1200 de tineri și tinere au fost implicați în activități culturale și sportive
 • 70 de specialiști au fost instruiți cu privire la consolidarea capacităților organizațiilor de tineret în domeniul bugetării participative
 • 40 de specialiști locali de tineret, profesori și asistenți sociali au învățat să colaboreze eficient cu tinerii
 • 20 de școli implică cu eficacitate Consiliile Elevilor în procesele decizionale ale consiliilor școlare 
 • 20 de APL-uri se implică în dezvoltarea Consiliilor Locale de Tineret
 • Primăriile și Consiliile Raionale susțin elaborarea și consultarea Strategiilor locale de tineret
 • Mai multe analize bugetare au fost elaborate pentru a îmbunătăți legătura dintre politicile sociale pentru copii și tineri, bugetele publice și procesele bugetare locale

În următorii doi ani de implementare a programului „EU4Moldova: Regiuni cheie” (2023-2024), UNICEF își propune să consolideze calitatea serviciilor sociale pentru copii și adolescenți, urmând să acorde asistență tehnică și financiară care să îmbunătățească:

 • condițiile și calitatea educației.
 • dezvoltarea și abilitarea adolescenților și tinerilor.
 • asigurarea serviciilor de sănătate de calitate pentru mame, copii și adolescenți.
 • susținerea serviciilor de intervenție timpurie pentru copiii cu nevoi speciale sau cu risc de dezvoltare.

Valoarea totală a Programului „EU4Moldova: Regiuni cheie” este de 23.3 milioane de euro. Din totalul de 2.68 milioane de euro implementați de UNICEF, 487.000 de euro au fost alocați pentru activitățile realizate în perioada noiembrie 2021 - noiembrie 2022.

Angela Munteanu

Angela Munteanu

UNICEF
Specialistă Comunicare

Agențiile ONU implicate în această acțiune

UNICEF
United Nations Children’s Fund

Obiectivele pe care le susținem prin această acțiune