Istorie

Brutăria Marinei Cladicov din Ungheni se dezvoltă cu suportul UE

14 ianuarie 2023

Agențiile ONU implicate în această acțiune

UNDP
United Nations Development Programme

Obiectivele pe care le susținem prin această acțiune