Comunicat de presă

ONU Moldova a anunțat deținătorii Premiilor ONU pentru Drepturile Omului 2021

10 decembrie 2021

 • Astăzi, 10 decembrie, de Ziua Internațională a Drepturilor Omului, Organizația Națiunilor Unite alături de partenerii săi a înmânat câștigătorilor premiile anuale pentru realizări remarcabile în domeniul drepturilor omului în Republica Moldova, în anii 2020, 2021, în cadrul celei de-a 16-a ediții a concursului.

Promovarea drepturilor omului este una dintre prioritățile majore ale Națiunilor Unite în Moldova. Începând cu anul 2004, Echipa de Țară a Națiunilor Unite în Moldova acordă în fiecare an premii pentru cea mai bună acțiune de promovare și protejare a drepturilor omului de pe ambele maluri ale râului Nistru, excepția fiind anul 2020, care a fost marcat de o urgență în sănătate publică - pandemia de COVID-19.

Photo: © UN Moldova

”Pandemia de COVID-19 a adâncit provocările deja existente privind dezvoltarea durabilă în toate sectoarele: de la sănătate la economie, de la securitate la protecția socială, de la educație la piața muncii și de la libera mișcare la libera exprimare. Dar, în același timp ea ne-a dat o lecție valoroasă: nu putem construi un viitor mai bun, dacă nu ne asigurăm că drepturile omului stau la baza eforturilor noastre de recuperare. Noi trebuie să punem oamenii și drepturile lor în fruntea și în centrul răspunsului și recuperării după COVID-19.”  a menționat Simon Springett, Coordonator Rezident ONU Moldova.

Ediția din anul 2021 include patru premii, câștigătorii cărora sunt:

 • Premiul General ONU pentru o realizare remarcabilă în domeniul  drepturilor  omului pentru anii 2020, 2021  -  dna Liliana Rotaru, directoare organizației Copil. Comunitate. Familie din Moldova,
 • Premiul ONU pentru o realizare remarcabilă în domeniul drepturilor omului la nivel local pentru anii 2020, 2021 -  dna Angela Croitor,
 • Premiul special ONU pentru realizări remarcabile în domeniul drepturilor la sănătate, educație, muncă și/sau protecție socială în contextul pandemiei COVID-19 în perioada martie 2020 - 15 octombrie 2021  -   Organizația Neguvernamentală “Concordia”,
 • Premiul special ONU pentru grupuri/organizații pentru implicarea activă în promovarea egalității și nediscriminării pentru anii 2020, 2021 -   Coaliția Națională „VIAȚA FĂRĂ VIOLENȚĂ ÎN FAMILIE”.

”Ministerul Muncii și Protecției Sociale apreciază efortul depus de societate civilă în respectarea și promovarea drepturilor omului pentru fiecare cetățean. Sunt convins că, unindu-ne eforturile, vom reuși să ne recuperam mai bine după impactul negativ al pandemiei de COVID-19 și să construim un viitor mai bun pentru noi toți.” a declarat Tudor Mancaș, secretar general de stat al ministerului muncii și protecției sociale al Republicii Moldova.

Competiția anuală ”Premiile ONU pentru Drepturile Omului” este o competiție publică, transparentă și imparțială,  la care poate participa orice persoană fizică sau instituție auto-nominalizându-se sau propunând o nominalizare în conformitate cu categoriile premiilor anunțate, dar și regulamentul concursului.

Candidații la premiile ONU pentru drepturile omului 2021 au fost evaluați conform următoarelor criterii:

 • Impact asupra drepturilor omului;
 • Inovație și creativitate;
 • Dedicație și angajament;
 • Curaj în abordarea temelor sau problemelor dificile;
 • Comunicare și vizibilitate;
 • Durabilitate;
 • Profesionalism și conformare cu cele mai înalte standarde de etică.
Caption: Liliana Rotaru, deținătoarea premiului general ONU pentru o realizare remarcabilă în domeniul drepturilor omului la nivel național pentru anii 2020, 2021
Photo: © UN Moldova

Liliana Rotari, deținătoarea premiului general ONU pentru o realizare remarcabilă în domeniul  drepturilor  omului la nivel național pentru anii 2020, 2021, a evidențiat că: ”CCF Moldova, instituția pe care am onoarea să o conduc este alături de sute de familii în fiecare an. Și în acei 18 ani de activitate, peste 6000 de copii au rămas acasă alături de familiile lor. Deseori, drepturile omului pentru mulți din concetățenii noștri reprezintă un lux, și de multe ori ei au nevoie de sprijinul comunității pentru a accesa aceste drepturi. Doar atunci când drepturile omului si drepturile copilului vor deveni o normalitate în viața noastră, situația se va schimba spre bine. Noi vom contiuna să fim alături de cei mai importanți cetățeni ai țării noastre – copiii.

Comisia de selecție a premianților în domeniul drepturilor omului din anul 2021 a inclus cinci membri, după cum urmează reprezentanți ai Oficiului ONU pentru Drepturile Omului, Ambasadei Statelor Unite la Chișinău, Consiliului pentru Egalitate, organizațiilor Amnesty International și Promo-Lex.  

ONU Moldova a anunțat deținătorii Premiilor ONU pentru Drepturile Omului 2021

Cristina David

Cristina David

RCO
Specialistă Comunicare

Agențiile ONU implicate în această acțiune

UN
United Nations

Obiectivele pe care le susținem prin această acțiune