Comunicat de presă

A fost lansată o platformă de instruire la distanță pentru mediul de afaceri de pe ambele maluri ale Nistrului

16 noiembrie 2021

Astăzi a fost lansată platforma de instruire la distanță pentru comunitatea de afaceri de pe ambele maluri ale Nistrului www.academy.chamber.md. Platforma a fost dezvoltată la inițiativa Camerei de Comerț și Industrie (CCI) a Republicii Moldova, cu asistența financiară a Suediei și Marii Britanii, în cadrul proiectului „Dezvoltarea capacităților de export pe malurile Nistrului” (AdTrade), implementat de PNUD.

Concepută ca un instrument inovativ și accesibil de instruire non-formală, această platformă conține programe individuale sau corporative de instruire online, cursuri interactive în diverse domenii de activitate economică și oferă informații utile privind aspectele legale și financiare necesare bunei funcționări a sectorului privat.

„În condițiile actuale de digitalizare și dezvoltare vertiginoasă a tehnologiilor informaționale, apare o tendință firească de a transfera activitatea profesională, inclusiv cea de instruire și formare profesională, în format virtual. Utilizarea unei platforme de instruire la distanță este o alternativă modernă pentru procesul de educație clasic, care corespunde cerințelor actuale ale pieței muncii și răspunde necesităților dezvoltării din punct de vedere profesional sau personal a diferitor categorii de beneficiari. Astfel, contribuim la dezvoltarea și consolidarea capacităților antreprenorilor,  pentru ca ei să fie competitivi pe piața națională și cea internațională, mai ales în condițiile crizei pandemice”, a menționat Dumitru Udrea, managerul proiectului „Dezvoltarea capacităților de export pe malurile Nistrului” (AdTrade), în cadrul evenimentului online de lansare a platformei.

La eveniment au fost prezentate funcționalitățile de bază ale platformei, principalele instrumente de învățare disponibile online, modalitățile de înscriere și participare la cursurile inserate pe platformă, precum și posibilitățile oferite formatorilor și trainerilor pentru inserarea propriilor cursuri.

„În contextul tendinței globale de digitalizare a serviciilor, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova și-a propus să identifice și să ofere soluții inovatoare pentru gestionarea procesului de învățare și acumulare a noilor cunoștințe, prin dezvoltarea unei platforme de instruire la distanță pentru reprezentanții mediului de afaceri, dar și pentru alte persoane interesate de noile conținuturi educaționale și dezvoltarea personală în cele mai diverse domenii de activitate”, a declarat Sergiu Harea, președintele CCI.

Printre avantajele utilizării platformei de instruire la distanță, prezentate în cadrul evenimentului, se numără:

  • Acces direct la programe de instruire online, cu posibilitatea selectării personalizate a  subiectelor de interes;
  • Furnizarea de instrumente digitale de învățare;
  • Comunicarea obiectivelor de învățare și organizarea individuală a termenilor de învățare;
  • Posibilitatea comunicării cu experții formatori;
  • Posibilitatea evaluării și testării cunoștințelor, transmiterii feedback-ului;
  • Monitorizarea și comunicarea eficacității învățării.

Pentru început, platforma va include trei module de instruire privind procedurile vamale de export, derularea afacerii și contractarea internațională și particularitățile și avantajele certificării UE.

Laura Bohantova

Laura Bohanțova

UNDP
Coordonatoare comunicare, Oficiul de țară PNUD

Agențiile ONU implicate în această acțiune

UNDP
United Nations Development Programme

Obiectivele pe care le susținem prin această acțiune