Misiunea OIM în Republica Moldova evaluează impactul pandemiei COVID-19 asupra persoanelor reîntoarse în țară și a familiilor dependente de remitențe.

O cantitate mare de date colectate de la mii de migranți moldoveni chestionați și familiile acestora vor fi analizate pentru a estima impactul mobilității determinate de pandemia COVID-19, numărul și profilurile migranților care se întorc, precum și vulnerabilitățile specifice ale grupurilor afectate de scăderea remitențelor. Studiul este realizat de Misiunea OIM în Moldova, în parteneriat cu Banca Mondială, cu sprijinul financiar al Fondului ONU de Încredere a Partenerilor pentru Răspuns la COVID-19 și Recuperare (UN COVID-19 MPTF).

Studiul constă din trei etape: 1. Planificarea și coordonarea cu partenerii guvernamentali și internaționali de dezvoltare; 2. Distribuirea și colectarea chestionarelor relevante studiului; 3. Intervievarea aprofundată a grupului țintă și experților.

Se estimează că 237.000 de gospodării sau un sfert din numărul total de gospodării din Moldova primesc remitențe, în timp ce doar pentru jumătate dintre acestea, remitențele constituie mai mult de 50% din venitul disponibil.

Ghenadie Crețu, manager de proiect OIM: Scopul principal al acestui studiu este de a vedea profilurile socio-economice al cetățenilor reveniți și ale familiilor acestora, nevoile lor și planurile de viitor. De asemenea, este foarte important să depistăm capacitățile lor și capitalul pe care doresc să îl investească în Republica Moldova.  Ne așteptăm ca acest sondaj să ne ajute în procesul de elaborare a politicilor și programelor menite să stimuleze reintegrarea migranților reveniți și să furnizeze forța de muncă necesară în Republica Moldova.

Cel puțin 2000 de gospodării din Moldova afectate de scăderea remitențelor și 1000 de cetățeni reveniți vor fi intervievați la telefon în etapa a doua a sondajului, care este implementat de CBS-AXA, Centrul de Investigații Sociologice și Cercetări de Marketing.

Obiectivul general al acestui studiu este de a susține Guvernul Republicii Moldova în îmbunătățirea procesului de elaborare a politicilor bazate pe dovezi empirice pentru a sprijini stimularea activă a reintegrării migranților reveniți și oferirea unor oportunități de trai favorabile, măsuri și oportunități pentru îmbunătățirea serviciilor care vizează grupurile afectate.

Pe lângă datele cantitative și calitative ce vor fi colectate, va fi realizată o evaluare de referință prin analiza datelor administrative oferite de fișele epidemiologice și statisticile oferite de Poliția de Frontieră, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și alte surse disponibile. Rezultatele studiului vor fi integrate în mecanismele de luare a deciziilor bazate pe dovezi empirice și planificarea soluțiilor de recuperare timpurie și vor operaționaliza  sprijinul oferit beneficiarilor vizați.

În cadrul proiectului „Consolidarea răspunsului național al Republicii Moldova la criza COVID-19” , OIM Moldova va furniza în continuare produse și aparataj de dezinfectare pentru 10 puncte de trecere a frontierei. În același timp va sprijini dezvoltarea, actualizarea și diseminarea procedurilor de operare conform standardelor internaționale pentru funcționarii poliției de frontieră, aflați în prima linie. Aceste proceduri vizează detectarea, notificarea, izolarea, gestionarea și sesizarea călătorilor potențial infectați cu coronavirus.

Fondul ONU de Încredere a Partenerilor pentru Răspuns la COVID-19 și Recuperare (UN COVID-19 MPTF) sprijină dezvoltarea, eficacitatea și coerența ONU prin dezvoltarea și administrarea eficientă, responsabilă și transparentă a instrumentelor inovatoare  de finanțare comune. Fondul sprijinit în prezent de guvernele Norvegiei, Danemarcei, Olandei și Elveției a oferit ONU Moldova un milion de dolari, din care Misiunea OIM în Moldova implementează sprijinul financiar de 120,000 USD.

Agențiile ONU implicate în această acțiune
IOM
International Organization for Migration