Comunicat de presă

Angajamentul Națiunilor Unite pentru eliminare violenței în bază de gen

02 mai 2024

  • Organizația Națiunilor Unite în Republica Moldova își exprimă profunda tristețe în legătură cu moartea Anei-Maria și susține fiecare fată și femeie care este victimă a violenței în bază de gen. La nivel global, violența în bază de gen este una dintre cele mai răspândite încălcări ale drepturilor omului, iar cazul Anei-Maria subliniază încă o dată nevoia de a acționa acum.

Potrivit celei de-a doua cercetări la nivel global a Oficiului ONU pentru Droguri și Crimă și UN Women privind uciderile în bază de gen ale femeilor și fetelor, numărul femeilor și fetelor ucise intenționat în 2022 a ajuns la aproape 89.000 - cel mai mare număr anual înregistrat în ultimii 20 de ani. În timp ce numărul total de omucideri la nivel global a început să scadă după 2021, când a atins cel mai înalt nivel, numărul de ucideri ale femeilor nu este în scădere. Cele mai multe dintre aceste crime sunt comise în bază de gen și mai mult de jumătate din toate omuciderile de femei, definite ca femicide, sunt comise de parteneri intimi sau de alți membri ai familiei. 

În Republica Moldova, conform datelor Centrului de Drept al Femeilor, 45 de femei au fost victime ale femicidului în perioada 2022-2023. Aceste femei au fost ucise ca urmare a violenței în bază de gen sau doar pentru că erau femei.

Organizația Națiunilor Unite în Moldova își reiterează angajamentul de a sprijini în continuare Parlamentul, Guvernul Republicii Moldova, sistemul judiciar și organele de drept, precum și organizațiile societății civile în implementarea normelor și standardelor privind drepturile omului. Acestea sunt consacrate în Agenda 2030 și Obiectivele de dezvoltare durabilă (țintele ODD 5.2), Convenția internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor, Convenția internațională a drepturilor copilului și Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice. Republica Moldova a aderat la aceste tratate, angajându-se în implementarea lor.

Organizația Națiunilor Unite în Republica Moldova este pregătită să colaboreze îndeaproape cu comunitatea de experți pentru alinierea în continuare a legislației naționale la standardele internaționale, la Convenția de la Istanbul și la noua directivă UE a Parlamentului European și a Consiliului UE privind combaterea violenței împotriva femeilor și violența domestică.

Națiunile Unite sprijină inițiativa colectivă de a acționa acum. Reiterăm că împreună cu autoritățile, societatea civilă, instituțiile naționale pentru drepturile omului, organizațiile internaționale, instituțiile de învățământ, mass-media și sectorul privat, Națiunile Unite vor continua să lucreze neobosit pentru a pune capăt acestei grave încălcări a drepturilor umane.

Mai mult ca atât, vom continua să ne unim eforturile pentru a crea un mediu în care fiecare femeie și fată să poată trăi fără violență, discriminare și norme sociale dăunătoare, valorificând puterea datelor statistice de a aborda cauzele care stau la baza inegalităților de gen, contribuind la reducerea incidenței uciderilor în bază de gen și crearea unei lumi echitabile pentru fiecare.

Strategiile de prevenire trebuie consolidate, mecanismele de protecție îmbunătățite progresiv, inclusiv prin accesul în timp util la serviciile esențiale. Victimele violenței în bază de gen au nevoie de dreptate și sprijin, în timp ce agresorii trebuie să fie trași la răspundere.

Ne vom continua eforturile pentru contestarea normelor sociale dăunătoare, pentru promovarea egalității de gen și eliminarea violenței în bază de gen, astfel încât fiecare femeie și fată să trăiască o viață în demnitate și egalitate.

Agențiile ONU implicate în această acțiune

UN
United Nations

Obiectivele pe care le susținem prin această acțiune