Comunicat de presă

A fost lansat studiul “INDICELE DE STIGMĂ 2.0 al persoanelor care trăiesc cu HIV în Republica Moldova, 2023”

06 iunie 2023

  • În Republica Moldova, un sfert din persoanele care trăiesc cu HIV s-au simțit stigmatizate și discriminate pe motiv de statut HIV pozitiv. Abuzul verbal și fizic, refuzul unui loc de muncă și șantajul sunt cele mai frecvente forme de discriminare întâlnite în raport cu persoanele HIV pozitive. Femeile care trăiesc cu HIV sunt mult mai expuse stigmatizării și discriminării, comparativ cu bărbații HIV pozitivi. .

Datele, colectate la Chișinău, Bălți, Cahul, Tiraspol și Râbnița pe parcursul anului 2022, se conțin în cel de-al treilea studiu Stigma Index, realizat de UNAIDS Moldova în colaborare cu Liga persoanelor care trăiesc cu HIV, cu suportul financiar al Suediei și prezentat în cadrul unui eveniment public, la data de 18 mai 2023.

Cercetarea abordează experiența persoanelor care trăiesc cu HIV cu privire la stigmatizare și discriminare, prin îndeplinirea nevoilor de bază, respectarea drepturilor la testare, îngrijire și tratamentul HIV, dezvăluirea și confidențialitatea datelor, sănătatea sexuală a reproducerii și susținerea de care au nevoie.

Potrivit raportului, din cauza stigmei internalizate, 1 din 10 bărbați și femei HIV pozitivi nu mai aplică la un loc de muncă sau nu merg la spital atunci când au nevoie, iar fiecare a 10-a femeie care trăiește cu HIV este sfătuită să întrerupă sarcina. Cel mai des, persoanele cu HIV au fost sfătuite de către lucrătorii din domeniul sănătății să nu conceapă copii din cauza statutului lor.

“Astăzi HIV nu mai este o sentință. În Republica Moldova sunt disponibile tehnologii avansate de testare, diagnostic HIV și tratament care pot asigura o viață calitativă persoanei care trăiește cu acest virus. Cu toate acestea, foarte multe persoane nu accesează aceste servicii. Una din cele mai grave bariere este nivelul înalt de stigmă și discriminare față de aceste persoane. UNAIDS îndeamnă și încurajează crearea unor politici și mecanisme de implementare a acestora care să nu lase pe nimeni în urmă, când e vorba de acces la servicii și realizare de drepturi. Să nu uităm că drepturile omului sunt pentru fiecare”, a declarat Svetlana Plămădeală, directoare de țară UNAIDS Moldova, în cadrul evenimentului de lansare a studiului.

Ludmila Untură, reprezentanta Ligii persoanelor care trăiesc cu HIV susține că: “Autostigma persoanelor cu HIV poate să constituie un obstacol semnificativ în accesul la îngrijire și sprijin adecvat. Măsurarea stigmei și discriminării este foarte importantă, pentru că permite să se înțeleagă care sunt barierele în calea accesului la servicii, oferă date pentru pledoarie în îmbunătățirea politicilor de diagnostic, tratament și suport HIV. Iar aceasta este imperativ pentru un control eficient al epidemiei.”

Confidențialitatea datelor cu caracter personal nu este întotdeauna respectată. Astfel, la două din 10 persoane, statutul HIV a fost dezvăluit fără acordul lor, iar fiecare a 3-a persoană care trăiește cu HIV a avut o experiență negativă la momentul dezvăluirii statutului HIV pozitiv.

Rezultatele studiului arată că mai mult de jumătate dintre persoanele care trăiesc cu HIV s-au testat din propria inițiativă, iar la două din 10 persoane HIV pozitive, testarea a avut loc fără ca acestea să știe. Din cauza fricii de a fi discriminat și stigmatizat, 7 din 10 persoane HIV pozitive au avut nevoie de jumătate de an să se decidă să facă un test la HIV, iar unele nu apelează la ajutor medial.

Fiecare a cincea persoană care trăiește cu HIV în Republica Moldova nu poate să își satisfacă nevoile de bază. 8 din 10 bărbați și femei care trăiesc cu HIV continuă să țină statutul lor în secret simțindu-se rușinați sau vinovați că sunt HIV pozitivi, iar două din 10 persoane HIV pozitive afirmă că se simt murdari în legătură cu statutul lor pozitiv.

Autorii studiului își exprimă convingerea că rezultatele vor contribui la îmbunătățirea calității vieții persoanelor care trăiesc cu HIV. În acest context, au fost formulate recomandări pentru asigurarea dreptului la egalitate și protecție juridică, pentru a îmbunătăți situația în rândul grupurilor vulnerabile și accesul acestora la servicii. Printre acestea:

1. Sporirea conștientizării și sensibilizării populației împotriva stigmatizării și discriminării HIV, combaterea abuzului verbal, a remarcilor discriminatorii și dezvăluirii involuntare.

2. Capacitarea, împuternicerea și ghidarea populațiilor-cheie care trăiesc cu HIV cu privire la dreptul și la modalitățile de a solicita apărare și justiție atunci când le sunt încălcate drepturile.

3. Formarea continuă a lucrătorilor din sistemul sănătății și instruirea privind măsurile de păstrare a confidențialității și nediscriminarea persoanelor cu HIV.

4. Fortificarea programelor de protecție a victimelor violenței domestice și extinderea acestora pentru femeile care trăiesc cu HIV și din grupurile cheie, ele fiind cel mai des abuzate fizic, sexual sau psihologic.

5. Formarea continuă și adaptarea serviciilor de sănătate sexuală și reproductivă pentru oferirea serviciilor prietenoase, inclusiv femeilor cu HIV și familiilor unde unul din parteneri este cu HIV, la toate etapele.

6. Conlucrarea instituțiilor responsabile pentru implementarea legilor și politicilor care urmăresc să protejeze drepturile persoanelor care trăiesc cu HIV.

Menționăm că la data de 21 mai 2023 este marcată Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor SIDA, care oferă o oportunitate în plus pentru sporirea nivelului de informare a populației despre infecția HIV/SIDA, creșterea gradului de toleranță față de persoanele care trăiesc cu HIV și populațiile-cheie și reducerea nivelului de discriminare. 

Pentru informaţii suplimentare: Ludmila Bogheanu, Coordonatoare de proiect, UNAIDS Moldova

Tel: 069403016

Agențiile ONU implicate în această acțiune

UNAIDS
Joint United Nations Programme on HIV/AIDS

Obiectivele pe care le susținem prin această acțiune