Comunicat de presă

Femeile și fetele cu dizabilități au prezentat o declarație pentru crearea unei societăți incluzive

22 februarie 2023

O declarație a femeilor și fetelor cu dizabilități a fost înaintată de către beneficiarele proiectului: ”Abordarea stigmatizării, discriminării și violenței pentru abilitarea femeilor cu dizabilități din Republica Moldova” implementat de PNUD și UN Women în Republica Moldova. Proiectul își propune să abordeze provocările cheie în depășirea stigmatizării și a discriminării, cu scopul de a adresa mai bine violența împotriva femeilor și fetelor cu dizabilități, integrând elementele intersectoriale.

Photo: © UN Women Moldova

Evenimentul în cadrul căruia a fost prezentată declarația a fost organizat într-un format de dialog, cu participarea Ministrului Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, Alexei Buzu, reprezentantei rezidente interimare PNUD în Republica Moldova, Andrea Cuzyova, reprezentantei de țară UN Women Moldova, Dominica Stojanoska, și desigur femei și fete cu dizabilități beneficiare ale proiectului global.

Scopul evenimentului a fost de a prezenta declarația care reflectă barierele cu care se confruntă, precum și organizarea unei discuții în scopul identificării soluțiilor și modalităților de abordare a acestor probleme, și a fenomenului de stigmatizare și discriminare în sine.

În Republica Moldova persoanele cu dizabilități se confruntă cu multiple provocări în exercitarea drepturilor lor și întâmpină dificultăți în ceea ce privește accesarea serviciilor esențiale și a mijloacelor de trai. Mai mult decât atât, femeile și fetele cu dizabilități se confruntă cu o discriminare dublă, ceea ce le expune la un risc mai mare de violență în bază de gen, abuz sexual, neglijare, maltratare și exploatare. Femeile și fetele cu dizabilități întâmpină mai multe forme de violență: violență în familie, comunitate, instituții publice și private, instituții educaționale și mai multe obstacole de accesare a serviciilor necesare.

Printre solicitările înaintate în declarație, sunt indicate crearea unui grup de femei cu dizabilități active în țară, care să cunoască problemele persoanelor cu dizabilități din regiunile lor și să se implice în luarea deciziilor, prin asigurarea integrării dimensiunii de gen ca parte integrantă a respectării drepturilor fundamentale ale omului; asigurarea accesibilității infrastructurii și transportului; organizarea cursurilor de instruire profesională dar și informare privind drepturile lor, precum și abilitarea economică și politică a femeilor cu dizabilități în comunitățile din care fac parte.

Prezent la dialog, Alexei Buzu, ministrul Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, a declarat: „Elementele esențiale în abordarea provocărilor cu care se confruntă persoanele cu dizabilități reprezintă incluziunea și respectarea drepturilor omului. Este important să găsim modalitatea de participare a persoanelor cu dizabilități la programele ministerului, dar și a altor instituții relevante. Vă încurajez să vă implicați în procesele de consultare. Este necesar să identificăm o modalitate de păstrare a acestui dialog prin discuții tehnice pe subiecte concrete pentru a asigura progrese. Admir curajul vostru, sunteți o sursă de inspirație, să știți că a fost o onoare să fiu aici, sunt ministrul vostru în Guvern”.

În cadrul evenimentului, Dominika Stojanoska, reprezentanta de țară UN Women Moldova, a accentuat importanța declarației în eliminarea barierelor cu care se confruntă femeile cu dizabilități. „Mă bucur că desfășurăm acest proiect comun, ce abordează aspecte ce țin atât de incluziunea persoanelor cu dizabilități, cât și eliminarea violenței în bază de gen și promovarea rolului femeilor în societate. Este primordial pentru noi să lucrăm alături de femei și să le oferim soluții. Obiectivul principal al discuțiilor noastre de la sfârșitul anului trecut, a fost identificarea provocărilor și barierelor cu care vă confruntați. Mă bucur că ați dat curs ideii de a formula o declarație cu soluțiile voastre la aceste probleme, căci voi cunoașteți și înțelegeți cel mai bine aceste aspecte. Consider ca majoritatea propunerilor înaintate în declarație pot fi implementate. Unele vor necesita mai mult timp, altele mai puțin. Sunt convinsă că datorită acestui proiect și acțiunilor clare de mai departe, vom putea mișca lucrurile. Să păstrăm acest dialog activ.”

„Sunt impresionată de manifestul femeilor cu dizabilități, prezentat astăzi, în care sunt enunțate principalele provocări cu care se confruntă în realizarea drepturilor lor fundamentale. Acesta este încă un apel de a ne uni eforturile și acțiunile pentru consolidarea drepturilor femeilor și pentru a pune capăt violenței și discriminării împotriva femeilor și fetelor. Când obstacolele în calea incluziunii sunt eradicate și femeile cu dizabilități sunt abilitate să participe pe deplin la viața socială, comunitățile pot prospera”, a afirmat Andrea Cuzyova, reprezentantă rezidentă interimară PNUD în Republica Moldova.

În cadrul dialogului, femeile cu dizabilități au vorbit despre stigmatizarea și discriminarea cu care se confruntă și care sunt determinate de diverse bariere, prejudecăți și stereotipuri.

Boghiu Diana, semnatară a declarației, a afirmat cu emoții: „Niciodată nimeni nu m-a acceptat așa cum sunt. Am venit în oraș cu speranța de a fi auzită și pentru că mi-am dorit un viitor mai bun”.

În același context, Tatiana Bunescu, persoană cu dizabilitate locomotorie dobândită și semnatară a declarației, a subliniat faptul că acest manifest vine să facă auzită vocea tuturor femeilor și fetelor cu dizabilități. „Ceea ce vrem noi este ca guvernarea și autoritățile publice să nu ne ignore, pentru că noi existăm, noi facem parte din societate, noi vrem să fim integrate, nu vrem să fim o povară și întreținute la nesfârșit. Noi avem nevoie de o orientare profesională, ca să ne putem câștiga existența și să ne ridicăm stima de sine. Prin această declarație, vorbim din numele tuturor femeilor și fetelor cu dizabilități, inclusiv din sate și regiuni, izolate undeva, măcinate de depresie și ignoranță.”

Elena Crîșmari, consilieră locală în satul Dolna, raionul Strășeni, a adresat un șir de probleme cu care se confruntă persoanele cu dizabilități, exprimându-și speranța că în urma semnării declarației, femeilor și fetelor cu dizabilități, li se va acorda o atenție sporită. „Sper că va fi centralizată Direcția Asistență Socială și se va pune accentul pe persoanele cu dizabilități și nu pe documentație.”

Prin intermediul dialogului cu Ministrul Muncii și Protecției Sociale, femeile și fetele prezente la eveniment au fost încurajate să continuie să se implice activ în promovarea drepturilor și crearea oportunităților pentru persoanele cu dizabilități.

Emma Matreniuc, consultantă națională în cadrul proiectului ”Abordarea stigmatizării, discriminării și violenței pentru abilitarea femeilor cu dizabilități din Republica Moldova” și-a manifestat gratitudinea pentru organizarea dialogului: „Mulțumim pentru această oportunitate, această întâlnire este o provocare foarte puternică pentru femeile și fetele cu dizabilități, deoarece acest drum este greu, dar cu speranțe mari.”

„Îmi pare bine că există o deschidere față de faptul că noi femeile cu necesități speciale, avem rolul nostru în societate,” a afirmat Lilia Puzderi, consilieră locală în consiliul local Borogani, Leova.

Declarația reprezintă un manifest al femeilor și fetelor cu dizabilități, al cărui scop este de a reitera necesitățile lor și de a oferi un șir de soluții pentru provocările cu care se confruntă, eliminând orice formă de stigmatizare și discriminare, contribuind la crearea unei societăți incluzive.

Laura Bohantova

Laura Bohanțova

UNDP
Coordonatoare comunicare, Oficiul de țară PNUD
generic

Olesea Simion

UN Women
Ofițeră Comunicare

Agențiile ONU implicate în această acțiune

UN Women
United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
UNDP
United Nations Development Programme

Obiectivele pe care le susținem prin această acțiune