Comunicat de presă

Promovarea relațiilor armonioase în familie prin educație

25 ianuarie 2023

Accesul la educație reprezintă un drept fundamental al fiecărui om, dar și o responsabilitate publică. Adunarea Generală a Națiunilor Unite a proclamat ziua de 24 ianuarie drept Zi internațională a educației, pentru a celebra rolul educației în atingerea păcii și dezvoltării durabile.

Fără educație și oportunități echitabile și incluzive pentru toți, țările nu vor reuși să atingă egalitatea de gen și să rupă ciclul sărăciei care lasă în urmă milioane de copii, tineri și adulți.

De Ziua Internațională a Educației, discutăm despre disciplina opțională „Relații armonioase în familie”, concepută de Centrul Internațional „La Strada”, ca răspuns la necesitatea dezvoltării unor programe educaționale pentru tineri, orientate spre formarea unor relații armonioase în familie, bazate pe egalitate de gen, respect reciproc și comunicare asertivă în vederea prevenirii și reducerii violenței.

Nicoleta Fiodorov-Ganea activează în calitate de profesoară în cadrul Liceului Teoretic Vasile Alecsandri din capitală și, în continuare, ne povestește despre experiența de a preda disciplina opțională „Relații armonioase în familie” pentru elevii din școală și cât de benefică este aceasta pentru generațiile de astăzi.

„Disciplina Relații Armonioase în Familie este eficientă, o disciplină care ar trebui inclusă în obiectele de bază. Scopul acestei discipline este de a învăța elevii să renunțe la abuz, critică, bullying, și de a îi convinge să rezolve orice problemă prin comunicare. Rolul școlii în cultivarea non-violenței este de a explica elevilor că relațiile sănătoase nu sunt abuzive, iar membrii familiei trebuie să se respecte reciproc.

Disciplina „Relații Armoniase în Familie” este una deosebită prin faptul că în curriculum sunt incluse diverse teme actuale generației de astăzi. Aceste teme sunt stucturate în așa mod încât fiecare elev/ă care participă la curs să știe că la baza rezolvării oricărei probleme este comunicarea. Informându-i pe copii că, într-o familie cu relații armonioase, copiii sunt percepuți ca valoare în sine, le creștem interesul să studieze, să facă schimbări spre bine în familia actuală și să aibă mai multe ambiții de viitor.

Atunci când discutăm despre egalitate de gen nu ne referim doar la drepturi egale dintre femei și bărbați, dar punem accent și pe identitatea de gen, etnie, religie și orientare sexuală. Este important pentru fiecare elev/ă să înțeleagă că toate persoanele se nasc egale în drepturi și fiecare dintre noi trebuie să tină cont de toleranță.

În cadrul orelor, le reamintim elevilor că genul cu care se naște cineva nu trebuie să influențeze asupra calității vieții în societate, iar discriminarea, violența împotriva femeilor și fetelor, și subreprezentarea acestora în funcțiile de conducere este inadmisibilă. La ore, abordăm și subiectul stereotipurilor de gen și, în special, cum combatem prejudecățile din comunitatea noastră.

Un alt subiect, de mare importanță, pe care îl abordez împreună cu elevele, vizează etapa de inițiere a relațiilor amoroase și cum pot fi depistate semnele timpurii ale unui potențial partener abuziv”, 

Andreea Mocanu, elevă în clasa a XI-a, a studiat disciplina opțională „Relații armonioase în familie” și susține că: „Studierea acestei discipline mă ajută enorm să mențin relații strânse și sănătoase cu familia, datorită acesteia am învățat cum să procedez în unele situații dificile din viața mea. Informația care ne este prezentată este super utilă pentru noi, dat fiind faptul că puțini colegi au acasă părinți cu care pot discuta liber și îmi pare rău că părinții mei la școală nu au avut ca disciplină acest obiect.

La capitolul „violență domestică, stereotipuri și egalitate de gen” aveam extrem de multe carențe pentru  că locuiesc într-o familie extinsă în care, zilnic, bunica îmi insuflă faptul că femeia este cea care trebuie să se supună bărbatului și că acesta este capul familiei. Cu mare greu, dar am reușit să îmi conving familia că violența domestică este o încălcare și că orice conflict trebuie rezolvat prin comunicare.

Datorită acestui obiect, am învățat să accept oamenii din jur așa cum sunt fără să îi discriminez sau să îi judec, iar conflictele au început a fi pentru mine doar niște teme de discuții, ameliorate fără certuri.

Această disciplină mă ajută să vizualizez cum trebuie să fie un partener bun și o relație sănătoasă de cuplu.”

Doina Cazacu, directoare a Programului Femei în cadrul Centrul Internațional „La Strada Moldova”, menționează că „Egalitatea de gen este un subiect pus pe agenda organizațiilor internaționale, guvernelor statelor și rămâne a fi un subiect de cercetare și intervenție și pentru sectorul asociativ.

Considerăm extrem de important ca investițiile în educație să conțină nu doar materii bine cunoscute și aplicate de mulți ani, ci, odată cu dezvoltarea societății, conturarea noilor arii de interes, tinerii să poată face față noilor provocări, să poate deprinde aptitudini comportamentale și de relaționare într-o manieră non-violentă, nediscriminatorie și pe principii de respect reciproc și egalitate.”

Dominika Stojanoska, reprezentantă de țară UN Women Moldova susține că: „Acest curs educațional opțional pentru tineri și tinere reprezintă un element important al eforturilor comune în vederea promovării normelor sociale pozitive, care previn violența împotriva femeilor și violența domestică, care, din nefericire, încă persistă în regiune și în întreaga lume. Ne bucură faptul că tinerii și tinerele din Moldova au astfel de oportunități de a discuta în școală subiecte ce țin de relații armonioase, consimțământ, flirt versus hărțuire sexuală și alte subiecte conexe care îi vor susține în a deveni maturi emoțional.”

Disciplina Relații Armonioase în Familie a fost concepută în cadrul proiectului „Dezvoltarea, pilotarea și integrarea prevenirii timpurii a violenței în bază de gen și violenței împotriva femeii în programul școlar”, implementat de Centrul Internațional „LA STRADA”, în parteneriat cu UN Women, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, cu sprijinul financiar al Suediei.

generic

Olesea Simion

UN Women
Ofițeră Comunicare

Agențiile ONU implicate în această acțiune

UN Women
United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women

Obiectivele pe care le susținem prin această acțiune