Comunicat de presă

De la aspirații la ocupații: locuri de muncă mai multe și mai bune sunt esențiale pentru dezvoltarea Moldovei

24 iunie 2016

Tinerii în căutarea unui loc de muncă au nevoie de un sistem cuprinzător de orientare vocațională și informații mai bune despre opțiunile educaționale și oportunitățile ocupaționale, relevă raportul Băncii Mondiale De la aspirații la ocupații: Rolul informației în deciziile privind educația și piața muncii în Moldova”. Pentru prima dată în Moldova, acest raport abordează modul în care elevii și studenții iau decizii, ce informații utilizează și pe cine consultă, cât și ce fel de orientare profesională este considerată de ei utilă.­­­

Insuficiența locurilor de muncă bune este ilustrată de rata joasă de ocupare: circa 40 procente din persoanele adulte din Moldova muncesc, comparativ cu 50-60 procente în alte țări din Europa și Asia Centrală. Productivitatea redusă a locurilor de muncă existente este rezultatul atât al ponderii înalte de locuri de muncă în sectoarele cu productivitate mai joasă, cum ar fi agricultura, comerțul și turismul, cât și al incidenței relativ înalte a celor ce activează neformal în câmpul muncii, ce reprezintă aproape 30 la sută din populația ocupată. Mai mult ca atât, 40 procente din întreprinderile din Moldova au indicat competențele drept o constrângere majoră sau semnificativă pentru dezvoltare în 2013, una din cele mai înalte rate în Europa și Asia Centrală.

Utilizând datele de sondaj colectate recent și discuțiile în focus grupuri, studiul examinează sursele de informații folosite de elevi și studenți pentru a lua decizii cu privire la educație și piața de muncă. ­În special părinții au fost menționați în calitate de sursă principală de informații și deseori co-factori de decizie pentru elevii și studenții participanți la sondaj; este îngrijorător că deseori părinții în cadrul acestor focus grupuri au recunoscut că se simt nepregătiți să dea sfaturi copiilor lor. Elevii și studenții cu părinţi mai puţin instruiţi demonstrează cel mai mare deficit de informaţii, ceea ce ar putea exacerba inegalitatea. Majoritatea respondenților sondajului au raportat că nu au participat la nici o activitate de orientare vocațională și doar câțiva au fost la curent cu instrumentele existente.

„Ținând cont de îmbătrânirea populației și migrația sporită, fiecare lucrător din Moldova contează”, a declarat Alex Kremer, Director de țară pentru Moldova. „Informarea tinerilor despre oportunitățile pieței de muncă este într-adevăr un mod mai puțin costisitor de a stimula locuri de muncă mai productive pentru cetățenii Moldovei”.

Recomandările de politici includ îmbunătățirea disponibilității și calității informațiilor despre educație și piața muncii, să fie mai ușor de folosit și mai relevante; identificarea necesităților copiilor și tinerilor și asigurarea lor și a familiilor lor cu informațiile corespunzătoare; stabilirea parteneriatelor cu angajatorii și crearea unor instrumente inovative de orientare profesională.

„Un sistem eficace de orientare vocațională ar fi ancorat în rețele puternice, implicând colaborarea și coordonarea tuturor părților interesate. El de asemenea ar asigura deschiderea la universul muncii ca parte integrantă a sistemelor de învățământ și instruire”, a declarat Victoria Levin, unul din autorii principali ai raportului.

------------------------------------

Din  momentul aderării Republicii Moldova la Grupul Băncii Mondiale în 1992, au fost alocaţi  peste 1 miliard  dolari SUA pentru circa 60 de proiecte de țară. În prezent, portofoliul Băncii Mondiale include 10 proiecte active cu un angajament total de 355,5 milioane dolari SUA. Domeniile de suport includ reforma cadrului de reglementare și dezvoltare a afacerilor, educație, asistență socială, e-guvernare, sănătate, agricultură, drumuri locale,  mediul înconjurător, etc..

Portofoliul asumat al Corporaţiei Financiare Internaţionale în Moldova este de 63,6 milioane dolari SUA (60,2 milioane dolari SUA neîndeplinit). Portofoliul include 83 procente împrumuturi şi 17 procente acţiuni şi  quasi-acţiuni. Agenția Multilaterală de Garantare a Investițiilor a oferit garanții în sumă totală de 95 milioane dolari SUA.  Ambele instituții sunt membre ale Grupului Băncii Mondiale.

alte entități implicate în această inițiativă

World Bank
World Bank

Obiectivele pe care le susținem prin această acțiune