Comunicat de presă

Militarii și civilii se familiarizează cu integrarea dimensiunii de gen în sectorul de securitate din Moldova

23 iunie 2016

  • 28 de colaboratori ai Ministerului Apărării, inclusiv militari și civili, au participat, în premieră, miercuri, 22 iunie, în cadrul unui atelier de lucru privind „Integrarea dimensiunii de gen în sectorul de securitate din Moldova”.

Excelența Sa Signe Burgstaller, ambasadoarea Suediei la Chișinău, a declarat că în Regatul Suediei se acordă o mare importanță acestui subiect. „Suntem aici pentru a sprijini eforturile care sunt făcute în Moldova pentru a integra perspectiva de gen în sectorul de securitate. Realitatea din jurul lumii arată că femeile sunt adesea excluse din sectorul de securitate sau la negocierile ce țin de pace. Respectiv, ne bucurăm de aceste inițiative de a include perspectiva de gen în planurile și activitățile guvernului R. Moldova, sub conducerea Ministerului Apărării,” a menționat ambasadoarea.

Asya Varbanova, consilieră principală UN Women în Moldova, a menționat că, în ultimii ani, tot mai multe dovezi arată că includerea femeilor în promovarea păcii, securității și stabilității este o condiție esențială.

„Cercetările demonstrează că, în cazul în care femeile sunt implicate, procesele de pace durează mai mult, misiunile de menținere a păcii sunt mai receptive față de necesitățile oamenilor, iar operațiunile militare ale țării sunt mai eficiente. Prin urmare, există doar argumente întemeiate pentru a crește numărul de femei în toate aspectele ce țin de sectorul de securitate, operațiuni de menținere a păcii și a proceselor de instaurare a păcii,” a precizat Asya Varbanova.

Totodată, Aurel Fundos, secretar de stat, în cadrul Ministerului Apărării al Republicii Moldova, a declarat că Ministerul Apărării (MA) acordă o atenție deosebită promovării egalității de gen în sectorul de apărare și în implementarea legislației în materie de gen. „Rolul femeilor în sectorul de securitate și apărare națională este important și necesită o abordare corespunzătoare. Motiv pentru care MA a inițiat în octombrie 2015 un amplu proces de auto-evaluare inter-instituțională pe dimensiunea de gen în sectorul de securitate și apărare națională. Iar acest atelier de lucru constituie încă un element în consolidarea cooperării și intensificarea implementării angajamentelor naționale și internaționale a RM în domeniul gender, va contribui la familiarizarea militarilor și angajaților civili din cadrul Armatei Naționale despre cele mai bune practici internaționale în acest domeniu”, opinează Fundos.

De cealaltă parte, Elena Țarălungă, șefa secție analiză, monitorizare și evaluare a politicilor, din cadrul Ministerul Apărării, s-a referit în detaliu la procesul de autoevaluare inter-instituțională pe dimensiunea de gen în sectorul de securitate și apărare națională.

Despre experiența internațională, în special a Regatului Suediei și a țărilor nordice, în ceea ce privește integrarea dimensiunii de gen în operațiunile militare, a vorbit Paul Murray, jurist, dar și expert în domeniul egalității de gen, drepturilor omului și dreptului umanitar. „Pentru a avea o perspectivă de gen, înseamnă să fim în măsură să detectăm dacă, când și cum bărbații și femeile sunt afectați diferit, în funcție de genul lor, în timpul unei operațiuni militare”, a specificat Paul Murray.

Iar expertul în drept Vadim Vieru a prezentat Raportul legislativ privind analiza standardelor internaționale și a cadrului legislativ național în domeniul egalității de gen în sectorul de securitate și apărare, care a fost elaborat cu susținerea UN Women în Moldova. Unele dintre constatările sale a fost că legislația națională, specifică în domeniul apărării, nu conține reglementări detaliate în domeniul asigurării egalității de gen și că limbajul din actele normative nu este ajustat la specificul de gen, fapt care poate duce la incoerențe în aplicarea practică a normelor.

„Prin urmare, printre recomandările raportului se regăsesc următoarele: ministerul este încurajat să creeze o structură de coordonare și implementare a Rezoluţiei Consiliului de Securitate ONU 1325 în structurile de forță în cadrul Ministerului Apărării, dar și să revizuiască politicile existente, pentru a asigura că acestea nu sunt discriminatorii și iau în considerare necesitățile specifice ale femeilor, fetelor, bărbaților și băieților în domeniul securității”, a conchis Vadim Vieru.

Apoi, atelierul de lucru a fost urmat de o sesiune de discuții, în cadrul căreia au participat reprezentanți ai autorităților publice centrale, experți în domeniul gender, securitate și apărare, membri ai societății civile. Mai mult, cei prezenți la sesiunea de discuții au venit și ei, la rândul lor, cu anumite recomandări la raportul legislativ. După ce vor fi încorporate toate sugestiile, raportul „Analiza standardelor internaționale și cadrului legislativ național în domeniul egalității de gen în sectorul de securitate și apărare” va fi disponibil online.

 

Agențiile ONU implicate în această acțiune

UN Women
United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women

Obiectivele pe care le susținem prin această acțiune