Atelier de instruire online pentru facilitarea angajării persoanelor cu dizabilități

În perioada 6-10 iulie, reprezentanții Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) și Comisiei Multidisciplinare vor beneficia de un atelier de instruire pentru consolidarea capacităților în vederea facilitării angajării persoanelor cu dizabilități. La evenimentul online vor mai participa reprezentanți ai Alianței Organizațiilor pentru Persoanele cu Dizabilități (AOPD), Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă și Direcției de Asistență Socială și Protecție a Familiei din cadrul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Atelierul de instruire va fi organizat de proiectul Organizației Internaționale a Muncii (ILO) „Promovarea ocupării tinerilor”.

 

Cursul de instruire prevede mai multe subiecte menite să contribuie la crearea unui serviciu eficient de angajare pentru persoanele cu dizabilități și va fi susținut de către Barbara Murray, consultantă ILO.  Astfel, în cadrul atelierului participanții vor discuta despre obstacolele și opțiunile de ocupare, rolul specialistului de ocupare și asistența pe care trebuie să o ofere persoanelor cu dizabilități aflate în căutarea unui loc de muncă, colaborarea cu angajatorii, evaluarea cerințelor pentru acomodare și adaptare rezonabilă a meseriilor și locurilor de muncă, precum și rolul și responsabilitățile Comisiei Multidisciplinare. În cadrul grupurilor de discuții, participanții vor identifica împreună soluții pentru cele mai stringente probleme.   

Potrivit Raisei Dogaru, directoarea ANOFM, acest curs de instruire va oferi specialiștilor din domeniul ocupării mai multe informații, practici de succes din experiența internațională. Ei vor obține instrumente utile pentru a eficientiza relația dintre angajatori și șomerii care necesită ajutor sporit.

”ANOFM, în calitate de implementator al măsurii de subvenționare pentru crearea și adaptarea locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități, se confruntă cu mai multe deficiențe. Identificarea angajatorilor disponibili să ofere locuri de muncă persoanelor cu dizabilități este un proces anevoios. Pe de o parte, la nivel local nu sunt stabilite parteneriate pentru identificarea persoanelor cu dizabilități, iar pe de altă parte, nu este clară abordarea de lucru cu aceste persoane. Mai mult ca atât, ciclul de pregătire și aprobare a dosarului pentru subvenționare este unul care necesită a fi adițional analizat și explicat reprezentanților subdiviziunilor teritoriale, precum și Comisiei Multidisciplinare, în responsabilitatea căreia intră aprobarea dosarului”, a mai menționat Raisa Dogaru.

Atelierul de instruire face parte dintr-un șir de activități organizate de proiectul ILO „Promovarea ocupării tinerilor” în contextul Legii pentru promovarea ocupării forței de muncă și asigurării de șomaj, care prevede o nouă măsură de subvenționare a angajatorilor pentru crearea și adaptarea locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități.

Potrivit Violetei Vrabie, coordonatoarea proiectului ILO, asistența este direcționată către asigurarea disponibilității serviciilor pentru persoanele cu dizabilități și lucrul cu angajatorii, care pot asigura integrarea acestor persoane pe piața muncii. Cât despre persoanele cu dizabilități, acestea obțin încredere în forțele proprii și oportunități de angajare în condiții decente.

"Prin ratificarea Convenției ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Republica Moldova s-a angajat să asigure nu doar libertatea, egalitatea și non-discriminarea persoanelor cu dizabilități, dar și dreptul la muncă. Acest lucru poate fi obținut nu doar prin recunoașterea dreptului fundamental la muncă, ci și prin crearea condițiilor de accesibilitate și adaptare rezonabilă a spațiului. Cu sprijinul ILO, Republica Moldova întreprinde măsuri concrete pentru atingerea acestui obiectiv”, a mai menționat Violeta Vrabie.

Contacte pentru media
Author
Violeta Vrabie
ILO
Responsabilă de comunicare
Vrabie generic
Agențiile ONU implicate în această acțiune
ILO
International Labor Organization