23 mai 2023 - 15 decembrie 2027

The Moldova 2030 Partnership Fund

The Moldova 2030 Partnership Fund is a pooled funding instrument that finances multi agency projects aligned with the UNSDCF 2023 – 2027. The Fund is co-chaired by the State Chancellery and the RC with the RCO serving as the Secretariat and acting as the main liaison between the MPTF Office, participating organizations and other stakeholders. ​

Agențiile ONU implicate în această acțiune

UN

Obiective de Dezvoltare Durabilă

Fără sărăcie
Zero foame
Sănătate și stare de bine
Educație de calitate
Egalitate de gen
Apă curată și ingienă
Energie accesibilă și curată
Muncă decentă și creștere economică
Industrie, inovație și infrastructură
Inegalități reduse
Orașe și comunități durabile
Consum și producție responsabile
Acțiune asupra climei
Viață sub apă
Viață pe pământ
Pace, justiție și instituții puternice
Parteneriate pentru obiective

Informație de contact

veaceslav.palade@un.org
23 mai 2023 - 15 decembrie 2027

Despre campanie