Suport financiar și logistic oferit organizațiilor societății civile pentru a participa la sesiunea de revizuire a Republicii Moldova de către Comitetul ONU pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare a femeilor (CEDAW)

Anunț de lansare a concursului de selecție a organizațiilor societății civile și/sau a grupurilor de apărători/apărătoare ai/ale drepturilor omului, inclusiv care fac parte dintr-un grup subreprezentat, pentru a obține suport financiar și logistic de a participa la sesiunea de revizuire a Republicii Moldova de către Comitetul ONU pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare a femeilor (CEDAW)

Oficiul Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului  (Oficiul ONU pentru Drepturile Omului) și UN Women (Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Femeilor) anunță un concurs pentru aplicații din partea ONG-urilor și/sau persoanelor din grupurile subreprezentate, cum ar fi femei în etate, femei cu dizabiltăți, femei ce aparțin minorităților etno-lingvistice, femei Rome, femei din mediul rural, pentru a obține suport în dezvoltarea activităților de advocacy la nivel internațional, în cadrul celei de-a 75-a sesiune a Comitetului ONU pentru Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare a Femeilor (CEDAW).

În data de 20 februarie 2020, Comitetul CEDAW va revizui progresul Republicii Moldova în implementarea obligațiilor asumate prin ratificarea Convenției ONU pentru Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare contra Femeilor. Procesul de revizuire se va concentra pe evaluarea gradului de implementare a recomandărilor obținute în cursul ciclului precedent (2012) de revizuire, precum și a celorlalte prevederi ale Convenției.

Revizuirea a fost precedată de depunerea Raportului guvernamental, depunerea rapoartelor pentru lista de întrebări de către organizațiile societății civile, emiterea de către Comitetul CEDAW a întrebărilor prealabile pentru Guvern și expedierea de către Guvern a răspunsurilor la respectivele întrebări. Ultima etapă în pregătirea revizuirii este depunerea rapoartelor alternative comprehensive de către organizațiile societății civile și/sau grupurile  de apărători/apărătoare ai/aledrepturilor omului. Termenul limită pentru depunerea respectivelor rapoarte este 13 ianuarie 2020.

Organizațiile/grupurile care vor depune rapoarte alternative, pot aplica pentru obținerea suportului din partea celor două entități ale ONU în a participa la activitățile de advocacy la Comitet pentru a promova prioritățile egalității de gen în Republica Moldova.

Deplasarea la Geneva pentru a participa la sedințele și întâlnirile neformale cu membrii Comitetului va avea loc între 16 și 19 Februarie 2020.  

Pentru a obține suportul din partea OHCHR și UN Women organizația/grupul trebuie să corespundă următoarelor criterii:

  1. Să reprezinte femei din grupurile subreprezentate (ex: femei Rome, femei din alte minorități etno-lingvistice, femei cu dizabilități, femei în etate, femei din mediul rural, victime ale violenței în bază de gen, etc.);
  2. Persoana/organizația poate să nu facă parte din ,,organizațiile experte” în promovarea drepturilor omului;
  3. Persoana/organizația trebuie să depună raport alternativ sau să contribuie la un raport comun cu alte ONG-uri pentru Comitetul CEDAW.

Pentru a participa la concurs, organizațiile urmează să expedieze până la 16 ianuarie 2020 pe adresa de email: olesea.perean@one.un.org următoarele documente:

  1. Scrisoare de motivare în cadrul căreia se va reflecta în ce masură persoana corespunde criteriilor enunțate mai sus;
  2. CV-ul persoanei delegate să participe la sesiunile de advocacy;
  3. Copia raportului alternativ depus la Comitetul CEDAW și email-ul prin care a fost trimis raportul.

Doar 4 persoane vor fi selectate pentru a participa la activitățile de advocacy planificate.   

Mai multe informații despre raportarea la Comitetul CEDAW puteți accesa pe https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=MDA&Lang=EN.

Contacte pentru media
Agențiile ONU implicate în această acțiune
OHCHR
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
UN Women
United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women