Cum putem contribui la realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă?

Știați că fiecare din noi poate contribui la realizarea #ObiectivelorGlobale?

Agențiile ONU implicate în această acțiune

RCO

Obiective de Dezvoltare Durabilă

Fără sărăcie
Zero foame
Sănătate și stare de bine
Educație de calitate
Egalitate de gen
Apă curată și ingienă
Energie accesibilă și curată
Muncă decentă și creștere economică
Industrie, inovație și infrastructură
Inegalități reduse
Orașe și comunități durabile
Consum și producție responsabile
Acțiune asupra climei
Viață sub apă
Viață pe pământ
Pace, justiție și instituții puternice
Parteneriate pentru obiective

Despre campanie