Press Release

Un nou cadru de cooperare între Ministerul Educației și Cercetării și Fondul Națiunilor Unite pentru Populație

28 March 2023

  • Memorandumul prevede activități de formare a cadrelor didactice, dotarea instituțiilor de învățământ cu materiale didactice inovative și crearea spațiilor de învățare prietenoase elevilor, consolidarea serviciilor de sănătate în școli și a serviciilor de asistență psihologică.
Photo: © UNFPA Moldova

De asemenea, va fi susținută implicarea civică  a tinerilor, inclusiv a celor din grupurile vulnerabile, dar și promovarea comportamentelor sănătoase în rândul adolescenților și tinerilor, instruirea și integrarea lor în câmpul muncii.

Ministrul Educației și Cercetării, Anatolie Topală, a mulțumit UNFPA pentru sprijinul acordat pe parcursul anilor, menționând că organizația internațională a avut o contribuție semnificativă în participarea activă a tinerilor în viața socială și economică a țării, prin susținerea centrelor de tineret din țară, dar și prin numeroasele activități organizate cu și pentru tineri. 

Memorandumul între MEC și UNFPA prevede continuarea sprijinului pentru alinierea curriculum-urilor formale și non-formale de educație privind dezvoltarea deprinderilor de viață și a comportamentelor sănătoase la standardele internaționale, investiții în formarea inițială și continuă a profesorilor și în materiale didactice.

În domeniul învățământului profesional tehnic UNFPA va dezvolta și implementa programe de formare inițială și continuă pentru cadre didactice. totodată, va fi spijinită digitalizarea educației pentru dezvoltarea deprinderilor de viață și dotarea tuturor școlilor din IPT cu materiale didactice interactive și digitale. Vor fi create și renovate clasele prietenoase elevilor, dotate cu echipament IT, TV, mobilier, încă în cel puțin 30  de școli profesionale. Va continua capacitarea companiilor de afaceri care sunt parte a învățământului dual pentru crearea unui mediu de lucru prietenos tinerilor, pentru o mai bună integrare profesională a tinerilor specialiști. Va fi continuată și extinderea Rețelei de educatori de la egal la egal în școlile profesionale. 

Pe domeniul participarea tinerilor memorandumul prevede continuarea susținerii Rețelei Centrelor de Tineret și sprijinirea Agenției Naționale pentru Tineret. La fel,  Centrele de tineret vor fi susținute să dezvolte serviciul mobil de tineret. acestea vor fi dotate cu 5 microbuse pentru a ajunge la tinerii din mediul rural. Va continua și susținerea metodologică și financiară a inițiativelor comunitare ale tinerilor, realizate de aceștia prin  implicarea școlilor și centrelor de tineret, urmând să fie acordat  – aproximativ 15 inițiative anual.  

Ambele părți sunt încrezătoare că Memorandumul de cooperare va fi implementat cu succes și că va avea un impact pozitiv semnificativ asupra tinerilor din Republica Moldova.

Irina Lipcanu

Irina Lipcanu

UNFPA
Communication Officer

UN entities involved in this initiative

UNFPA
United Nations Population Fund

Goals we are supporting through this initiative