Analiza riscurilor pandemiei COVID-19 asupra persoanelor vârstnice din Republica Moldova

Pandemia COVID-19 a determinat o serie de schimbări și efecte semnificative asupra populației, în special asupra persoanelor în vârstă. Chiar dacă virusul se răspândește în rândul persoanelor de toate vârstele, riscul de infectare și de deces din cauza COVID-19 este mult mai mare în rândul persoanelor în vârstă. Riscul sporit de infectare în formă gravă, a determinat autoritățile să impună măsuri de izolare, în special pentru persoanele în vârstă. Astfel, pe lângă riscurile directe pentru sănătatea vârstnicilor, pandemia riscă să inducă efecte negative mult mai pronunțate legate de izolarea socială a acestora, bunăstarea materială și mentală, poziția pe piața muncii, abuz și neglijență, accesul la servicii de sănătate.

Această analiză are drept scop să identifice și să analizeze posibilele riscuri ale pandemiei COVID-19 asupra persoanelor vârstnice din Republica Moldova. Analiza a fost realizată în baza cadrului analitic propus de Nota de Poziție a Secretarului General al ONU, cu privire la impactul COVID-19 asupra persoanelor în vârstă. Documentul subliniază nevoia de a proteja drepturile omului și ale persoanelor în vârstă în perioada de pandemie, cât și necesitatea de a ține cont de riscurile și nevoile specifice ale acestui grup în răspunsul de politici din partea autorităților.

Publicat de
UNFPA
Publicat în colaborare cu
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale
Oficiul Coordonatorului Rezident ONU Moldova
Oficiul ONU pentru Drepturile Omului
HelpAge International