ONU Moldova Raportul de Țară privind rezultatele pentru 2019

Prezentul Raport de țară privind rezultatele pentru 2019 include principalele tendințe de dezvoltare, precum și progresul și rezultatele obținute de Organizația Națiunilor Unite și partenerii săi în cadrul a patru piloni ai CPDD pentru 2018-2022dintre Republica Moldova și Organizația Națiunilor Unite. În continuare, documentul identifică principalele constrângeri și lecții învățate în procesul de implementare a CPDD. De asemenea, raportul face un bilanț al rezultatelor comunicărilor și operațiunilor comune și oferă o imagine de ansamblu a Cadrului unic bugetar pentru 2018-2022. Anexa ilustrează progresul față de indicatorii din Programul pentru acțiune ca un tot întreg, pe baza celor mai recente date, disponibile în mai 2020.

Publicat de
UN