Învățământul și situația COVID-19 în Republica Moldova

Cu toate că au fost luați prin foarte mare surprindere și relativ nepregătiți pentru transformarea de peste noapte a sistemului de învățământ, liderii statului, ajutați de partenerii externi la fața locului, au acționat rapid pentru a aborda problema. MECC a întreprins numeroase activităţi pentru a se asigura că învățarea va continua în noile condiţii. MECC, sprijinit de partenerii naționali și internaționali, a elaborat un plan de pregătire și răspuns la COVID-19, precum și metodologii și regulamente pentru învățământul la distanță. De asemenea, MECC a lansat programe de instruire a profesorilor în domeniul învățământului la distanță, educației parentale pozitive, dar și tutoriale în format video și televizat pentru pregătirea de examenele naţionale.

Un proces relevant care va reglementa parcursul viitor este elaborarea Strategiei pentru sectorului educaţiei pentru anii 2021-2030 și a unui Plan de acțiuni pe termen mediu (2021-2025), care a fost recent inițiat de MECC cu sprijinul Parteneriatului Global pentru Educație (PGE) și al ONU. Aceste exerciții importante vor fi bazate pe constatările și recomandările Analizei sectorului educației realizate în anul 2019 și au legătură cu Strategia naţională de dezvoltare „Moldova 2030”, agenda naţională pentru ODD și Acordul de Asociere cu UE. Strategia va stabili o viziune de lungă durată pentru dezvoltarea sectorului educaţiei, cuprinzând educația timpurie, învățământul primar, secundar, superior și profesional, precum și educația nonformală, dar și alfabetizarea adulților și învățarea pe parcursul întregii vieți. De asemenea, strategia se va baza pe lecțiile învățate pe durata pandemiei COVID-19 și va acorda atenție aspectelor învățământului la distanță, pregătirii, capacității sistemului și actorilor săi, inclusiv elevii, profesorii, părinții și alţi actori.

Publicat de
UNICEF