Dialog deschis privind ratificarea de către Republica Moldova a Protocolului Opțional la Convenția ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități

La 21 august, peste 70 de reprezentanți ai Guvernului, instituțiilor naționale pentru drepturile omului, societății civile, persoanelor cu dizabilități și familii ale persoanelor cu dizabilități au participat la un dialog deschis consacrat discutării  direcțiilor viitoare  de acțiune privind ratificarea de către Republica Moldova a Protocolului Opțional la Convenția ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități.

Protocolul Opțional  stabilește un mecanism de depunere a plângerilor individuale, pe care persoanele cu dizabilități îl pot utiliza, atunci când vor considera că drepturile lor prevăzute în Convenția privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități sunt încălcate. 

Evenimentul a fost organizat de către Oficiul ONU pentru Drepturile Omului și Oficiul Coordonatorului Rezident ONU în Republica Moldova,  în contextul celebrării celei de-a 10-a aniversări de la ratificarea Convenției ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități de către Republica Moldova.

Unele din realizările Guvernului Republicii Moldova din ultimul deceniu includ, printre altele, adoptarea legii cu privire la incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități și amendamentele la Codul Civil în vederea îmbunătățirii mijloacelor de protejare a drepturilor persoanelor cu dizabilități. Adoptarea de către Guvernul  Republicii Moldova a unui program cuprinzător de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități, precum și un program privind dezinsituționalizarea, care în prezent sunt în proces de implementare, reprezintă realizări demne de remarcat. Mai mult decât atât,  o serie de servicii noi care facilitează procesul de incluziune socială și educațională a persoanelor cu dizabilități au fost dezvoltate în ultimii 10 ani și sunt prestate persoanelor cu dizabilități, precum sunt: serviciul asistență personală și echipa mobile pentru persoane cu dizabilități și cadre didactice de sprijin pentru elevii cu dizabilități din instituțiile de învățământ generale.  

Persoanele cu dizabilități și organizațiilor lor reprezentative au subliniat în cadrul evenimentului faptul că Protocolul Opțional, odată ratificat de către Republica Moldova, va contribui la abilitarea persoanelor cu dizabilități.

Avocatul Poporului și președintele Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității au evidențiat importanța mecanismului de plângeri individuale pentru promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități.

Coordonatorul rezident ONU a afirmat faptul că “Moldova a parcurs o cale lungă în asigurarea respectării, protejării și realizării drepturilor persoanelor cu dizabilități. Protocolul Opțional, odată ratificat, va contribui și mai mult la implementarea Convenției, întrucât va permite persoanelor să-și revendice drepturile, iar rezultatele plângerilor individuale vor îndruma autoritățile cu privire la măsurile ce pot fi întreprinse pentru a asigura implementarea integrală a Convenției privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități.”

În cadrul ședinței, Ministra Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Doamna Viorica Dumbrăveanu, a reconfirmat angajamentul Guvernului de a ratifica Protocolul Opțional la Convenția privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități până în anul 2021.

În prezent, în Republica Moldova sunt mai mult de 176,000 persoane cu dizabilități, ceea ce reprezintă aproximativ 6.6% din populația generală.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să luați legătura cu Xenia Siminciuc la consultant.siminciuc@ohchr.org

Contacte pentru media
Agențiile ONU implicate în această acțiune
OHCHR
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights