UN Women, UNFPA și UE lansează o inițiativă ambițioasă pentru egalitatea de gen în țările Parteneriatului Estic

Cu sprijinul Uniunii Europene, cele două agenții membre ale familiei ONU vor colabora cu instituțiile guvernamentale și partenerii din societatea civilă din șase țări pentru a contribui la combaterea stereotipurilor de gen profund înrădăcinate și a spori implicarea bărbaților în activitățile casnice și de îngrijire a copiilor, realizând activități cu implicarea potențialilor agresori pentru a preveni violența în bază de gen.

(Chișinău, 16 iulie, 2020) - UN Women și UNFPA, împreună cu Uniunea Europeană (UE), au lansat un program regional de trei ani pentru a aborda stereotipurile de gen și violența în bază de gen în șase țări ale Parteneriatului Estic: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina.

Programul intitulat “EU4 Gender Equality: Together Against Gender Stereotypes and Gender-BasedViolence” („Împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței în bază pe gen”) își propune să consolideze drepturile și șansele egale pentru femei și bărbați, abordând percepțiile cu referire la rolurile bărbaților și femeilor în familie și în societate și contribuind la eliminarea violenței în bază de gen.

„Pe durata crizei COVID-19 am observat, din păcate, o creștere a volumului de muncă neplătită în cazul femeilor și a cazurilor de violență în bază de gen în cele șase țări”, spune Alanna Armitage, directoare regională UNFPA pentru Europa de Est și Asia Centrală. „Programul nostru vine la momentul potrivit pentru a lupta împotriva acestor tendințe. Cu toții trebuie să lucrăm, mână în mână, pentru a construi o lume mai justă, mai egală și mai sigură pentru fiecare”.

„Acesta este primul nostru program regional care vizează egalitatea de gen în regiunea Parteneriatului Estic și suntem foarte mândri de el”, a declarat Lawrence Meredith, director pentru Vecinătatea de Est în Direcția Generală Vecinătate și Negocieri pentru Extindere din cadrul Comisiei Europene. „Putem și vom contribui și mai mult la dezvoltarea acestui potențial economic și social subutilizat, împreună cu vecinii noștri din est. Pe măsură ce ieșim din pandemie, vom propune ca viitorul Parteneriat Estic să fie mai incluziv.”

Primul de acest gen, programul s-a bazat pe o analiză aprofundată a situației și pe consultări interguvernamentale cu reprezentanți ai celor șase țări. În cadrul acestuia, vor fi implicate mai multe instituții guvernamentale, organizații ale societății civile și persoane fizice.

„Vom lucra îndeaproape cu guvernele și organizațiile societății civile din cele șase țări pentru a asigura succesul programului”, spune Alia El-Yassir, directoare regională pentru Europa și Asia Centrală a Biroului Regional al UN Women. „Aceast proiect este crucial, mai ales în acest moment, deoarece criza COVID-19 a scos în evidență o distribuție dezechilibrată a responsabilităților, bazată pe stereotipurile tradiționale de gen.”

Programul își propune să realizeze schimbări reale de comportament. El se bazează pe strategii concepute în scopul de a combate barierele și normele structurale de gen, cu un accent special pe schimbarea comportamentului de gen stereotipizat, pe consolidarea implicării bărbaților în responsabilitățile parentale și casnice, pe sporirea accesului bărbaților la concediul pentru creșterea și îngrijirea copilului și pe reducerea numărului de persoane afectate de violență în bază de gen, prin activități cu implicarea potențialilor agresori.

Programul are un buget de 7.875.000 de euro și este ancorat în Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD), lansat de Organizația Națiunilor Unite în 2015 și Planul de Acțiuni al UE ”Egalitatea de gen și capacitarea femeilor: Transformarea vieții fetelor și femeilor prin intermediul relațiilor externe ale UE 2016-2020”. Acesta oferă o oportunitate unică pentru UE și cele șase țări participante să influențeze discursul social, percepțiile și practicile legate de egalitatea de gen, cu scopul final de a realiza egalitatea de gen și ODD-urile aferente.

Despre Uniunea Europeană:

Uniunea Europeană include 27 de state membre care au decis să-și conecteze gradual cunoștințele, resursele și destinele. Împreună, pe parcursul unei perioade de extindere de 50 de ani, au construit o zonă de stabilitate, democrație și dezvoltare durabilă, menținând totodată diversitatea culturală, toleranța și libertățile individuale. Uniunea Europeană se angajează să împărtășească realizările și valorile sale cu țările și popoarele ce se află dincolo de granițele sale.  Detalii: https://europa.eu/european-union/.

Despre UNFPA:

UNFPA, Fondul Națiunilor Unite pentru Populație, activează la nivel global pentru a obține trei rezultate transformatoare, o misiune  care promite să schimbe lumea pentru fiecare bărbat, femeie și tânăr/ă: să construiască o lume în care fiecare sarcină este dorită, fiecare naștere este sigură, fiecare tânăr își poate realiza pe deplin potențialul și să elimine violența în bază de gen și practicile dăunătoare. Activitatea UNFPA în Europa de Est și Asia Centrală este coordonată de Biroul Regional cu sediul la Istanbul.

Detalii: https://eeca.unfpa.org/en.

Despre UN Women:

UN Women este agenția ONU dedicată egalității de gen și abilitării femeilor. Campioană globală pentru femei și fete, UN Women a fost înființată cu scopul de a accelera progresul întru satisfacerea nevoilor femeilor și fetelor la nivel global. Biroul regional al UN Women pentru Europa și Asia Centrală a fost înființat la Istanbul în 2014. Detalii: https://eca.unwomen.org/en.

Contacte pentru media
Agențiile ONU implicate în această acțiune
UN Women
United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
UNFPA
United Nations Population Fund