Republica Moldova - Raportul de Evaluare Națională Voluntară (ENV) privind Progresul de Implementare a Agendei 2030

Concentrându-se pe îndeplinirea angajamentelor asumate în baza Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, Republica Moldova a înregistrat progrese notabile odată cu asumarea angajamentului de a implementa Agenda 2030. S-au înregistrat progrese semnificative pentru atingerea ODD 1, 8, 13 și 17, însă rezultatele preconizate din atingerea ODD 2, 3, 5, 7, 9 și 11 sunt moderate. În pofida faptului că s-au întreprins eforturi pentru dezvoltarea tuturor domeniilor sociale, impactul asupra ODD 4, 6, 10, 12, 15 și 16 rămâne nesemnificativ.

Statistici pentru Obiectivele de Dezvoltare Durabilă 2020 - Republica Moldova/ENV

Publicat de
UN