COVID-19: Declarație comună ONU cu privire la violența împotriva femeilor și fetelor

Azi a fost lansată o declarație comună a ONU cu privire la violența împotriva femeilor și fetelor în contextul COVID-19, ca urmare a apelului Secretarului General al ONU către toate Guvernele, pentru ca prevenirea și remedierea violenței împotriva femeilor și fetelor să devină o prioritate a planurilor naționale de răspuns la COVID-19.

„Am cerut încetarea imediată a violenței, pretutindeni. Dar violența nu se limitează la câmpul de luptă. Pentru multe femei și fete, cea mai mare amenințare este acolo unde ar trebui să se simtă în cea mai deplină siguranță. În propriile case", a declarat António Guterres, Secretarul General al ONU.

Apelul său a fost susținut de 146 de state-membre și observatori.

Noua declarație comună ONU prezintă șase domenii în care se cer acțiuni imediate:

  1. Asigurarea finanțării urgente și flexibile a organizațiilor specializate în protecția drepturilor femeilor și recunoașterea rolului lor de a deservi beneficiari.
  2. Sprijinirea serviciilor de sănătate și a serviciilor sociale în ajutorul oferit supraviețuitoarelor violenței domestice și menținerea accesibilității acestor servicii, în special pentru cei care riscă să fie excluși.
  3. Asigurarea rolului primordial al serviciilor pentru femei și fete, supraviețuitoare ale violenței domestice. Acestea trebuie să rămână deschise, să aibă resurse suficiente și să fie accesibile în special celor care ar putea fi excluși.
  4. Poliția și justiția trebuie să acorde prioritate acestui fenomen și să aibă un răspuns adecvat și rapid.
  5. Instituirea măsurilor necesare pentru prevenire.
  6. Colectarea datelor doar în cazurile în care necesitatea lor este evidentă; acestea urmând să fie utilizate pentru îmbunătățirea serviciilor/programelor, cu respectarea standardelor etice și de siguranță.

Împreună cu alte agenții ONU, PNUD lucrează cu peste 80 de guverne din întreaga lume pentru a preveni și aborda violența în bază de gen în timpul crizei COVID-19. Ghidul PNUD, Violența bazată pe gen și COVID-19, recomandă elaborarea de noi protocoale pentru a oferi asistență prin telefon sau platforme online, extinderea serviciilor de răspuns imediat pentru salvarea vieților și stipularea măsurilor de prevenție a violenței în bază de gen în fiecare plan de răspuns și buget pentru prevenirea și combaterea COVID-19, alături de alte măsuri menționate.

Contacte pentru media
Agențiile ONU implicate în această acțiune
UN
United Nations
UNDP
United Nations Development Programme