Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă instruită în monitorizarea și evaluarea măsurilor de ocupare a forței de muncă

Pe 25 și 26 iunie 2020, reprezentanții Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) și Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) au participat la un atelier de instruire privind monitorizarea și evaluarea măsurilor active de ocupare a forței de muncă, inclusiv raportarea rezultatelor și utilizarea datelor în planificarea de politici. Seminarul a fost  organizat în regim online de proiectul Organizației Internaționale a Muncii (ILO) „Promovarea ocupării tinerilor”.

În cadrul instruirii online, participanții au discutat colectarea de date, monitorizarea și evaluarea eficienței și performanței măsurilor active în contextul noii Legi pentru promovarea ocupării forței de muncă și asigurării de șomaj. Cursul de instruire a fost moderat de către  experta ILO, Valli Corbanese, care a vorbit despre colectarea și analiza datelor, analiza cererii și ofertei forței de muncă, densitatea pieței și furnizarea serviciilor și programelor de ocupare. În cadrul webinarului participanții au analizat  datele colectate de către ANOFM în trimestrul întâi al anului curent, și au analizat numărul total al șomerilor, distribuția acestora după regiuni, distribuția șomerilor după gen, furnizarea de servicii de ocupare și posibile modalități de soluționare a problemelor identificate.

”Acest curs de instruire a fost unul necesar și util și a consolidat capacitățile noastre în ceea ce privește monitorizarea și evaluarea măsurilor active de ocupare. Una dintre provocările-cheie cu care se confruntă ANOFM este producerea informațiilor, evaluarea tuturor elementelor unui program, precum și ulterioara raportare către minister. Trebuie să identificăm modalități de a obține mai multe rezultate dorite”, a menționat Raisa Dogaru, directoarea ANOFM.

Atelierul de instruire face parte dintr-un șir de activități organizate de proiectul ILO „Promovarea ocupării tinerilor” în contextul Legii pentru promovarea ocupării forței de muncă și asigurării de șomaj, care a introdus noi măsuri pentru a spori ocuparea și a reduce șomajul, mai ales în rândurile grupurilor vulnerabile.

Contacte pentru media
Author
Violeta Vrabie
ILO
Responsabilă de comunicare
Vrabie generic
Agențiile ONU implicate în această acțiune
ILO
International Labor Organization