Platforma de învățare online destinată Comitetelor sectoriale pentru formare profesională încorporează noi funcționalități

În timpul pandemiei de COVID-19, o platforma de învățare online elaborată de Organizația Internațională a Muncii (ILO), s-a dovedit a fi un instrument valoros pentru dezvoltarea Comitetelor Sectoriale pentru formare profesională (CS) din Moldova.

M4 Lanțul Valoric din Industria Ușoară

Lansată în februarie curent, această platforma online de învățare non-formală este un instrument inovativ care îmbină cursurile online cu noutățile de pe piața muncii.  Platforma este dedicată membrilor Comitetelor Sectoriale, reprezentanților autorităților publice centrale și altor actori implicați în dezvoltarea învățământului profesional tehnic din Republica Moldova. Scopul acestei platforme este consolidarea capacităților membrilor CS și altor actori, de a corela formarea profesională cu cerințele și necesitățile pieței muncii și de a o face mai receptivă la nevoile de competențe/abilități ale companiilor din fiecare sector economic.

Această platformă de învățare a fost creată reieșind din necesitatea de instruire continuă a  actualilor și viitorilor membri ai Comitetelor Sectoriale, precum și altor actori implicați în procesul de dezvoltare a sistemului de formare profesională. Necesitatea instruirii lor permanente se impune având în vedere rolul important al Comitetelor Sectoriale în procesele de elaborare a standardelor ocupaționale și validarea standardelor de calificare, precum și în analiza situației în cadrul sectorului”, a declarat Violeta Vrabie, coordonatoarea proiectului ILO.

Misiunea CS este de a susține dezvoltarea forței de muncă în cadrul sectoarelor pe care le reprezintă. Acest lucru se realizează cu scopul de a crește productivitatea companiei, capacitatea de inovare și, în consecință, asigura dezvoltarea economică a Moldovei, relevantă pentru nevoile economiei naționale în contextul globalizării. Comitetele sectoriale contribuie la conexiunea dintre cererea și oferta pe piața muncii prin conectarea sistemului educațional cu nevoile economiei. Comitetele Sectoriale desfășoară activități complexe, de la consolidarea dialogului social între parteneri în formularea și implementarea cerințelor pieței muncii, până la identificarea tendințelor pieței muncii și susținerea sistemului de formare profesională în pregătirea forței de muncă.

Platforma de instruire online conține patru module de bază a căror tematici vizează misiunea, funcțiile și atribuțiile CS, instrumente de analiză a pieței muncii, cu indicatori relevanți pentru identificarea competențelor profesionale necesare în cadrul fiecărui sector economic.

Platformă de instruire online, oferă posibilitatea participanților de a-și consolida capacitățile în ceea ce privește elaborarea și implementarea  proiectelor. Odată cu începerea ciclului de învățare, participanții și-au dezvoltat un grad înalt de motivație. În special, au optat pentru desfășurarea ședințelor săptămânale suplimentare de învățare în grup, sub îndrumarea unui mentor, pentru intensificarea transferului de cunoștințe și crearea unui spirit de suport comunitar și de grup,.

Potrivit mentorului platformei, dnei Veronica Midari (doctor în științe economice și consultant independent), platforma oferă participanților nu doar informație teoretică, dar și instrumente practice pe care le pot aplica integral în activitatea lor profesională. ”Pe lângă alte oportunități, platforma le oferă posibilitatea de a forma grupuri de lucru și de a dezbate anumite subiecte în cadrul unui forum de discuții. Am analizat lanțuri valorice pentru câteva sectoare ale economiei, și împreună cu participanții am planificat analizarea situației economice pe diferite industrii în contextul crizei provocate de COVID-19, aplicând instrumentele de cercetare studiate anterior. Platforma a oferit o oportunitate unica de a consolida nucleul Comitetelor Sectoriale și a creat o coeziune de lungă durată pentru o cooperare eficientă și sustenabilă. ”, a mai spus Veronica Midari.

Soluțiile digitale sunt o necesitate, mai ales în condițiile pandemiei generate de corona virus. Ne bucurăm că avem un instrument educațional complet funcțional și accesibil oricând pentru noi. Am rămas impresionat de felul cum poate fi folosit lanțul valoric pentru analiza competențelor profesionale necesare întrun sector. De asemenea, au fost foarte utile și modelele străine prezentate în cadrul instruirii. De exemplu, noi vom prelua planurile comitetelor sectoriale pentru sporirea competențelor din Scoția și le vom analiza împreună cu reprezentanții ministerelor de resort”, a spus dl Gangura, membrul CS din Industria Ușoară.

Actualmente în Republica Moldova activează șase Comitete sectoriale:

  • Comitetul sectorial în formarea profesională în ramura construcțiilor;
  • Comitetul sectorial pentru formare profesională din agricultură şi industria alimentară;
  • Comitetul sectorial pentru formarea profesională în industria ușoară;
  • Comitetul sectorial pentru formarea profesională în comerţ, hoteluri și restaurante;
  • Comitetul sectorial pentru formarea profesională în domeniu intermedieri financiare, asigurări și tranzacții imobiliare;
  • Comitetul sectorial pentru formarea profesională în ramura distribuția apei; salubritate, gestionare a deșeurilor, activități de decontaminare.

"Datorită instruirilor organizate prin intermediul acestei platforme, reprezentanții Comitetelor Sectoriale își cunosc mai bine rolul și mandatul, precum și oportunitățile și instrumentele existente în vederea ajustării formării profesionale la necesitățile pieței muncii. Acestea și-au dezvoltat o viziune strategică a activităților și întreprinderea acțiunilor care trebuie întreprinse pentru a îmbunătăți dialog social, cît și formarea de competențe a CS. Acest instrument inovativ va permite instruirea continua atât a reprezentanților Comitetelor Sectoriale existente, precum și celor care urmează să se înregistreze", a menționat  dna Mariana Stîrcul, din cadrul direcției politici ocupaționale și de reglementare a migrație din cadrul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

Platforma de instruire online a fost lansată de ILO în cadrul proiectului ”Promovarea ocupării tinerilor” și va fi administrată de către Ministrul Educației, Culturi și Cercetării în parteneriat cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați la adresa electronică: vrabie@ilo.org sau la numărul de telefon: + (373) 78 11 33 90. 

Contacte pentru media
Author
Violeta Vrabie
ILO
Responsabilă de comunicare
Vrabie generic
Agențiile ONU implicate în această acțiune
ILO
International Labor Organization