Rolul Protecției Sociale în răspunsul la COVID-19

COVID-19 este o urgență globală în materie de sănătate, cu implicații sociale și economice imediate, dar și pe termen lung. Măsurile de protecție socială bazate pe drepturile omului reprezintă un instrument critic pentru facilitarea accesului la asistență medicală, protecția populației împotriva sărăciei, asigurarea satisfacerii drepturilor economice și sociale de bază și contribuirea la realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă 1 (obiectivul 1.3) și 3 (obiectivul 3.8).

Publicat de
OHCHR