Un milion de dolari (USD) pentru susținerea Moldovei în răspunsul la criza de COVID-19

Trei agenții ONU din Moldova: UNICEF, UN Women și Organizația Internațională pentru Migrațiune (OIM) vor primi un milion de dolari americani (USD) din Fondul ONU de Încredere a Partenerilor pentru Răspuns la COVID-19 și Recuperare (UN COVID-19 Response and Recovery Multi-Partner Trust Fund) pentru a susține Republica Moldova în lupta cu pandemia COVID-19 și a consolida capacitatea țării de a face față la situații de criză.

În doar șase luni, agențiile ONU, implicate în proiect, își vor îndrepta eforturile către asigurarea pacienților cu COVID-19 din Moldova cu servicii de sănătate eficiente și accesibile, cu focusarea pe persoanele vulnerabile și dezavantajate.

Activitățile planificate în cadrul proiectului prevăd procurarea echipamentelor de protecție individuală pentru lucrătorii din prima linie din domeniile sănătății și altele, cum ar fi poliția, poliția de frontieră, penitenciarele, centrele de asistență socială și altele pentru a asigura livrarea unor servicii publice eficiente și sigure, în contextul pandemiei cu COVID-19.

Adițional, cele mai vulnerabile grupuri de persoane, inclusiv femeile afectate de violență, femeile care trăiesc în adăposturi, femeile HIV pozitive fie cu diferite dizabilități, precum și femeile de etnie romă vor fi aprovizionate cu produse de primă necesitate și protecție, în contextual pandemiei, cum ar fi: dezinfectant, produse igienice, produse alimentare (pentru cel puțin două luni) și altele. Mai mult de cinci adăposturi pentru victime ale violenței în bază de gen și cinci organizații ale societății civile vor primi asistență.  

Pandemia cu COVID-19 afectează sănătatea și bunăstarea cetățenilor moldoveni. În cadrul acestui proiect, vor fi, de asemenea, consolidate capacitățile poliției de frontieră de a gestiona și controla infecția la punctele de intrare în țară prin: reactualizarea și diseminarea procedurilor standard de operare conforme cu standardele internaționale privind detectarea, notificarea, izolarea, gestionarea și oferirea recomandărilor necesare călătorilor, livrarea mai multor instruiri pentru ofițerii poliției de frontieră, aprovizionarea cu echipament necesare pentru scanarea cetățenilor care intră în țară pentru a preveni răspândirea infecției.

Națiunile Unite în Moldova a susținut Guvernul Republicii Moldova și Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, precum și alte instituții din prima linie de luptă în răspunsul la COVID-19, în trei domenii: pregătirea sistemului de sănătate, susținere tehnică și consolidarea capacităților, precum și susținerea comunicării de criză privind COVID-19 sub ghidarea Biroului Organizației Mondiale a Sănătății din Moldova.

Fondul ONU de Încredere a Partenerilor pentru Răspuns la COVID-19 și Recuperare (UN COVID-19 Response and Recovery Multi-Partner Trust Fund) susține dezvoltarea, eficientizarea și abordarea coerentă a suportului oferit de ONU prin crearea și administrare unor instrumente financiare inovative eficiente, responsabile și transparente. Proiectul din Moldova este susținut de Guvernele Norvegiei, Danemarcei, Olandei și Elveției.  

Mai multă informație despre Fondul ONU de Încredere a Partenerilor pentru Răspuns la COVID-19 și Recuperare (UN COVID-19 Response and Recovery Multi-Partner Trust Fund) poate fi găsită aici: http://mptf.undp.org/factsheet/fund/COV00

Agențiile ONU implicate în această acțiune
IOM
International Organization for Migration
UN Women
United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
UNICEF
United Nations Children’s Fund