Partenerii sociali în parteneriat cu Organizația Internațională a Muncii (ILO) au trasat noi perspective de dezvoltare a dialogului social în Moldova

Comisiile teritoriale pentru consultări și negocieri colective (CTCNC) reprezintă o platformă de dialog social care reunește reprezentanți ai autorităților publice locale, asociații sindicale și patronale de nivel local. Împreună cu reprezentanții  subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, membri ai CTCNC din raioanele Cahul, Soroca, Ștefan Vodă, Edineț, Orhei, Căușeni, Cantemir și Cimișlia,  s-au reunit în perioada 18-21 februarie la Chișinău,  pentru a discuta despre posibilitățile de dezvoltare a parteneriatului social la nivel teritorial și contribuția acestuia la soluționarea provocărilor de natură social-economică și de muncă.

În prima parte a atelierului, Cristina Miheș, specialist principal al ILO în materia de Dialog Social și Norme Internaționale de Muncă, le-a comunicat participanților despre multitudinea de aspecte  ale dialogului social, rolul partenerilor sociali și politicile de aplicare eficientă a parteneriatului social. Dna Miheș a împărtășit practici bune europene, potrivite contextului Republicii Moldova.

Participanții au discutat despre importanța formulării, implementării și monitorizării politicilor de ocupare la nivel național și local. Reprezentanții patronatelor, sindicatelor și Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, au reiterat necesitatea îmbunătățirii structurii ocupării pe ramuri economice și zone geografice și o mai bună incluziune socială a persoanelor dezavantajate. 

Un consultant național în materie de analiză a pieței muncii din perspectivă statistică, a oferit participanților o înțelegere mai bună a tendințelor pieței muncii în vederea formulării soluțiilor pentru dezvoltarea social-economică, ancorate într-o realitate locală.

”Dialogul social și acțiunea colectivă pot oferi soluții pentru cele mai stringente probleme la nivel local. Autoritățile publice locale, angajatorii și lucrătorii, precum și comunitățile locale joacă un rol esențial în crearea dinamicii pieței muncii. Generarea de locuri de muncă, extinderea afacerilor, dezvoltarea de calificări și abilități, în ultimă instanță pentru o mai bună calitate a vieții oamenilor depinde de aceștia. Un model viabil de dinamizarea a pieței locale este pilotat de către ILO la Cahul, cu suportul CTCNC” a explicat Ala Lipciu, Coordonator Național al ILO .

Parteneriatul Local de Ocupare (LEP) din raionul Cahul prevede crearea și formalizarea a peste 260 de locuri de muncă și lansarea a 106 afaceri în apicultură, industrii creative și meșteșugărit. Aproximativ 670 persoane din raionul Cahul, inclusiv persoanele cu risc de excluziune socială, vor beneficia direct de oportunitățile oferite de LEP și aproximativ 1000 de persoane din comunitate vor deveni beneficiari indirecți.

Potrivit Violetei Vrabie, coordonatoarea proiectului ILO ”Promovarea ocupării tinerilor”, CTCNC din Cahul  îi revine rolul de a asigura sustenabilitatea acestui Parteneriat și promovarea acestuia și în alte regiuni ale țării.

Atelierele de lucru se desfășoară cu asistența financiară a Organizației Internaționale a Muncii (ILO) în cadrul proiectului ”Promovarea ocupării tinerilor”.

Contacte pentru media
Author
Violeta Vrabie
ILO
Responsabilă de comunicare
Vrabie generic
Agențiile ONU implicate în această acțiune
ILO
International Labor Organization