Cadrul de Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă 2018–2022 (CPDD)

Organizația Națiunilor Unite se angajează să colaboreze cu Guvernul Republicii Moldova pentru a contribui în mod durabil la realizarea priorităților naționale în domeniul drepturilor omului și al dezvoltării și a îmbunătăți condițiile de viață ale tuturor oamenilor din țară, în special ale celor mai vulnerabili și dezavantajați. Bazându-se pe rezultatele obținute în contextul Cadrului de parteneriat ONU - Republica Moldova (UNPF) 2013-2017 și continuând abordarea „Unitate în acțiune” (DaO), Guvernul Republicii Moldova și sistemul Organizației Națiunilor Unite vor urmări realizarea priorităților naționale de dezvoltare, a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) incluse în Agenda pentru Dezvoltare Durabilă 2030, precum și a angajamentelor internaționale ale țării privind drepturile omului și a agendei de reformă ce ține de procesul de asociere cu Uniunea Europeană (UE).

Cadrul de Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă 2018–2022 (CPDD) este un document de planificare strategică pe termen mediu în care este exprimată clar viziunea și răspunsul colectiv al sistemului Națiunilor Unite pentru prioritățile și activitățile naționale de dezvoltare ce urmează să fie implementate în parteneriat cu Guvernul Republicii Moldova și în strânsă cooperare cu partenerii internaționali și naționali și cu societatea civilă pe parcursul întregii perioade indicate. Direcția strategică și viziunea CPDD sunt pe deplin aliniate la prioritățile și aspirațiile naționale de dezvoltare.

Au fost selectate patru domenii tematice pentru continuarea activităților:

1. Guvernarea, drepturile omului și egalitatea de gen;

2. Creșterea economică durabilă, incluzivă și echitabilă;

3. Durabilitatea și reziliența mediului înconjurător;

4. Dezvoltarea socială incluzivă și echitabilă.

Toate aceste priorități strategice au fost aprobate în urma unor consultări ample desfășurate cu implicarea tuturor părților interesante relevante, inclusiv a grupurilor marginalizate și vulnerabile.

Publicat de
RCO