Comunicat de presă

Rupe tăcerea. Suntem alături.

26 noiembrie 2022

  • Organizațiile Națiunilor Unite, Ministerul Muncii, Protecție Sociale și Familiei, și Organizațiile Societății Civile lansează campania de comunicare pentru combaterea si prevenirea violenței în bază de gen

Violenţa împotriva femeilor și violenţa în familie sunt pe larg răspândite și sistemice în Republica Moldova. Estimările sugerează că mai mult de 63 la sută dintre femei și fete, cu vârsta cuprinsă între 15-65 de ani au experimentat cel puţin o formă de violenţă din partea partenerului. Două din cinci femei (40%), au declarat că au suferit violență fizică și/sau sexuală din partea unui partener de viață sau a unui necunoscut de la vârsta de 15 ani. Aproape jumătate dintre femei (49%) indică că au fost hărțuiți sexual. Mai mult de una din cinci femei (22%) raportează că au suferit o formă de violență fizică din partea unui adult până la vârsta de 15 ani.

Peste 65 la sută dintre refugiații ucraineni din Republica Moldova sunt femei. Femeile și fetele ce se află în zone de conflict, în mișcare, la punctele de trecere a frontierei se confruntă cu riscuri crescute de violență bazată pe gen, exploatare și abuz. Femeile tinere, care călătoresc singure prezintă un risc crescut de a fi traficate în scopul exploatării sexuale.

„Rupe tăcerea. Suntem alături.” este o campanie de informare al cărei start este dat astăzi de Grupul intersectorial privind prevenirea violenței în bază de gen, condus de UNFPA, UNHCR, UN Women și UNICEF, alături de Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Împreună, ne propunem să sensibilizăm opinia publică, astfel încât victimele violenței în bază de gen să solicite ajutor și să înceapă o viață nouă, fără abuzuri fizice, emoționale, economice sau de orice alt fel. 

De asemenea, prin intermediul campaniei, ne dorim să încurajăm dialogul, schimbarea și să promovăm responsabilitatea, pentru ca cei aflați în suferință să aibă parte de servicii sigure și cuprinzătoare.

Campania este lansată în cadrul a inițiativei globale „16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen”. Acțiunea globală este menită să crească gradul de conștientizare și promovarea inovațiilor și a schimbului de bune-practici pentru a opri „pandemia” globală de violență împotriva femeilor și a fetelor. Activitățile se încadrează în inițiativa UNiTE a Secretarului General al ONU ce are drept scop stoparea fenomenului violenței în bază de gen, până la finele anului 2030.

Campania de informare se va desfășura în perioada Noiembrie 2022 - Martie 2023 și va promova coeziunea socială, îndemnând oamenii să recunoască, să ia atitudine și să acționeze împotriva violenței în bază de gen. 

Printr-o serie de evenimente de informare comunitară, parteneriate și activități media, ce sunt bazate pe dialog proactiv privind problema violenței în bază de gen, furnizorii de servicii și membrii activi ai comunității, vor crea un mediu de suport și informare pentru a crește gradul de informare privind serviciile existente. 

La fel, campania are obiectivul de a crește gradul de responsabilizare comunitara, astfel încât fiecare efort umanitar să ofere celor afectați sau expuși riscului de violență, servicii sigure și cuprinzătoare centrate pe supraviețuitorii violenței în bază de gen. 

Subgrupul de lucru intersectorial privind combaterea violenței în bază de gen, reunește peste 63 de organizații naționale și internaționale și entități guvernamentale. Membrii grupului se reunesc pentru a consolida prevenirea violenței bazate pe gen, atenuarea riscurilor și pentru a se asigura că drepturile femeilor și fetelor refugiate, inclusiv dreptul lor de a trăi fără violență, rămân în centrul răspunsului umanitar al Republicii Moldova.

Irina Lipcanu-av

Irina Lipcanu

UNFPA
Specialistă Comunicare

Agențiile ONU implicate în această acțiune

UN Women
United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
UNFPA
United Nations Population Fund
UNHCR
United Nations High Commissioner for Refugees
UNICEF
United Nations Children’s Fund

Obiectivele pe care le susținem prin această acțiune