Comunicat de presă

Doar 26% din moldoveni acceptă incluziunea persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale în comunitate. E timpul pentru o schimbare.

08 octombrie 2021

Conform datelor Biroului Național de Statistică (BNS), în 2019,  în Moldova locuiau aproximativ 177.000 de persoane cu diferite tipuri de dizabilități, ceea ce constituie 7% din populația țării. Dintre acestea 10.700 sunt copii cu vârsta de 0-17 ani. Numărul femeilor cu dizabilități a fost mai mare decât cel al bărbaților şi a constituit 51,7%.

Aproximativ 37% din aceste persoane intră în categoria persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale, care de altfel întâmpină cele mai mari obstacole în incluziunea      lor în societate și accesarea diferitor servicii publice și sociale, se arată într-un studiu[1]. Rezultatele, la fel, au identificat o reticență înaltă (74%) a populației față de incluziunea acestor persoane în societate.

Una din prioritățile ONU la nivel global, inclusiv în Republica Moldova, este de a include în activitatea sa zi de zi persoanele cu dizabilități, care sunt printre cele mai marginalizate, pentru a nu lăsa pe nimeni în urmă. Aceste persoane deseori sunt discriminate și au acces limitat sau inexistent la diferite servicii publice și sociale, iar pandemia de COVID-19 a adâncit aceste experiențe. ” a declarat Simon Springett, Coordonatorul Rezident ONU Moldova. ”Este necesar ca fiecare persoană din comunitate să înțeleagă că persoanele cu nevoi speciale sunt parte a comunității noastre și au aceleași drepturi ca și noi, toți. ” a concluzionat dl Springett.

Același studiu relevă faptul că persoanele cu dizabilități continuă să fie discriminate, să le fie încălcate drepturile la educație, muncă, servicii de sănătate, justiție, etc. iar oamenii deseori le evită, considerându-le agresive, fie necunoscând cum să se comporte cu ele. Spre exemplu, doar 31% din populația generală ar accepta ca copilul lor să învețe alături de copiii cu dizabilități intelectuale în aceeași clasă. Un alt exemplu este accesul redus la piața muncii și respectiv rata mică de ocupare a peroanelor cu dizabilități, conform datelor BNS din 2019, aceasta fiind de 16,5% față de 43,9% a persoanelor fără dizabilități.

”Eu aş vrea ca oamenii să înțeleagă, că noi avem dreptul să lucrăm, să ne odihnim în spații publice, să mergem unde dorim. Şi să mă accepte așa cum sunt.” spune Anastasia Goreaceva, persoană cu dizabilitate psihosocială.

Caption: Anastasia Goreaceva
Photo: © UN Moldova

Un alt studiu privind impactul pandemiei COVID-19 asupra drepturilor omului în Republica Moldova, realizat de Oficiul ONU pentru Drepturile Omului, a arătat că persoanele cu dizabilități au fost limitate considerabil în accesul la serviciile medicale, din cauza întreruperii furnizării asistenței medicale, în special în timpul perioadei de carantină.

În cadrul campaniei, ONU Moldova își propune să sensibilizeze populația cu privire la nevoile speciale ale persoanelor cu dizabilități, dar și necesitate respectării drepturilor acestora. Am invitat persoane cu dizabilități, părinți și angajatori să vorbească despre propria lor experiență privind obstacolele întâlnite de persoanele cu dizabilități, dar și despre așteptările lor de la comunitate.

”Marusica e același copil ca oricare altul, doar că are un cromozom în plus. Tot așa crește, tot așa se dezvoltă, doar că mai lent. Cel mai mare obstacol este societatea noastră, stereotipurile formate ani în șir. Atunci când sunt refuzată, fie nu suntem acceptate, eu din contra lupt și mai mult pentru a merge înainte și a deschide ușile nu doar pentru Marusica, dar pentru toți copiii.” a declarat Ala Burlaca, mama unei fetițe cu o dizabilitate psihosocială.

Caption: Ala Burlaca
Photo: © UN Moldova

Pentru a accelera implementarea Convenției privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități în Moldova, agențiile ONU au elaborat Teoria Schimbării, un document care prevede diferite acțiuni-cheie în șapte domenii de intervenții, după cum urmează: accesibilitate, educație incluzivă, protecție socială incluzivă, servicii de sănătate accesibile și incluzive, participare la buna guvernare, justiție accesibilă, și piața muncii accesibilă și incluzivă.

Campania de promovare a incluziunii persoanelor cu dizabilități și eliminării discriminării a fost elaborată cu susținerea agențiilor, fondurilor și programelor ONU în Moldova.

********

[1] Studiu privind percepţiile şi atitudinile faţă de egalitate în Republica Moldova, realizat de Magenta în 2018.

Spoturile video ale campaniei: Video 1, Video 2

Doar 26% din moldoveni acceptă incluziunea persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale în comunitate. E timpul pentru o schimbare.

Cristina David

Cristina David

RCO
Specialistă Comunicare

Agențiile ONU implicate în această acțiune

UN
United Nations

Obiectivele pe care le susținem prin această acțiune