Comunicat de presă

Republica Moldova și Organizația Internațională a Muncii (OIM) semneaza un nou Memorandum de Înțelegere care stabilește vectorii pentru dezvoltare durabilă și muncă decentă in 2021-2024

07 octombrie 2021

  • În următorii patru ani, suportul OIM pentru Republica Moldova va fi centrat pe creare de locuri de muncă și angajare pentru tineri, condiții de muncă sigure, respect pentru dreptul în muncă și un dialog social mai bun. De la o mai bună guvernanață a pieței muncii și instituții eficiente pînă la o mai bună conformitate cu standarde internaționale de muncă, suportul OIM va  fi centrat pe oameni și nevoile acestora.

Guvernul Republicii Moldova, Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova (CNPM), Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova și Organizația Internațională a Muncii au semnat astăzi, 7 Octombrie 2021, Memorandumul de Înțelegere pentru implementarea Programului de Țară privind Munca Decentă (PȚMD) pentru anii 2021-2024.

În timpul ceremoniei parțile semnatare au subliniat determinarea lor de a avansa dezvoltarea economică și socială a Republicii Moldova prin creșterea nivelului de ocupare, reducerea discrepanțelor de caliificări, condiții de muncă mai  bune și o protecție socială extinsă.

Atât Guvernul cât și patronatele și sindicatele sunt unanimi cand vine despre rolul dialogului social ca și mecanism de suport pentru atingerea obiectivelor de mai sus. Partenerii sociali investesc incredere in noul Progam și anticipează contribuția acestuia la dezvoltarea tarii.

Marcel Spatari, Minstrul Muncii si Protecției Sociale a subliniat faptul programul reflectă prioritățile Guvernului în materie de politici de muncă și sociale, axate pe promovarea egalității de șanse, ocuparea incluzivă, protecția drepturilor salariaților, combaterea fenomenului plăților informale, sporirea garanțiilor sociale la locul de muncă, dezvoltarea antreprenoriatului.

”Împreună cu partenerii de dialog social și reprezentanții OIM am stabilit prioritățile pe termen mediu ce țin de promovarea muncii decente în Republica Moldova. Ne dorim astfel să intensificăm colaborarea cu partenerii sociali și să implementăm acele politici care ar îmbunătăți semnificativ condițiile de muncă pentru angajați, garanta respectarea drepturilor acestora la locul de munca, eradica munca la negru, oferi oportunități de creare a noi locuri de muncă și asigura o ocupare incluzivă”.

Sergiu Sainciuc, vice-președintele CNSM a tinut să menționeze faptul că  “un dialog social constructiv la toate nivelurile este foarte important, atat pentru ocupare de calitate, salariu decent, cât și condiții de muncă sigure pentru lucrători. Astfel, parteneriatul social ramane o premiză incontestabilă pentru pace socială și dezvoltare economică durabilă si inclusivă.”

„Munca decentă nu este doar un slogan, este un scop în sine - a reiterat Leonid Cerescu, președintele CNPM - Activități care vor ținti piața forței de muncă, crearea întreprinderilor durabile și prospere, edificarea organizațiilor patronale și sindicale puternice și independente, promovarea dialogului social sunt parte integrant a acestui Program și sunt foarte binevenite”

Este important de menționat faptul că acest program este al cincilea program al OIM pentru Republica Moldova – a precizat Heiz Koller, Directorul OIM pentru Europa și Asia Centrală. În programele precedente OIM a susținut efortul de creare a locuri de muncă în zone rurale,  incurajare a antreprenoriatului, dezvoltare de calificări și abilități solicitate de piața muncii. Acestea și multe alte inițiative vor beneficia de suport și ân următorul program de patru ani.

PȚMD va avea un Comitet tripartit de supraveghere care va monitoriza și ajusta implementarea acestuia în contextul nevoilor de dezvoltare ale Republicii Moldova.

Pentru mai multe detalii cu privire la noul PȚMD 2021-2024 o puteți contacta pe Ala Lipciu, Coordonatoare Națională a OIM în Moldova (lipciu@ilo.org)

Republica Moldova și Organizația Internațională a Muncii (OIM) semneaza un nou Memorandum de Înțelegere care stabilește vectorii pentru dezvoltare durabilă și muncă decentă in 2021-2024

ALipciu

Ala Lipciu

ILO
Coordonatoare Națională
Dna Ala Lipciu deține o experiență de lucru vastă în cadrul Organizației Internaționale a Muncii (ILO), activând în calitate de Coordonator Național (CN) pentru Moldova din 2005. Mandatul CN al ILO implică coordonarea și menținerea relațiilor la nivel de țară din numele Echipei de Suport pentru Muncă Decentă ILO și Oficiul de Țară pentru Europa Centrală și de Est pentru a facilita și consolida implementarea Programului de Țară pentru Muncă Decentă în Moldova. Dna Lipciu oferă suport programatic și administrativ necesar pentru activitățile tehnice de cooperare ale ILO, desfășurate în țară. Ea, de asemenea, facilitează schimbul de informație între agenții și interacțiunea cu Echipa de Țară a ONU Moldova. Dnei este licențiată în comunicare și economie. Dna Lipciu deține două diplome de master în Drept și Securitate Socială Europeană de la Universitatea Katholic din Leuven, Belgia și respectiv în Economia Pieței Muncii Aplicată pentru Dezvoltare oferită de Universitatea din Turin și Institutul de Studii Politice din Paris. Dna Lipciu deține titlul de doctorand în economie de la Academia de Studii Economice din Moldova.

Agențiile ONU implicate în această acțiune

ILO
International Labour Organization

Obiectivele pe care le susținem prin această acțiune